O djelatniku

Duje Smirčić

doc. dr. sc. Duje Smirčić, dipl. ing.

Telefon javni: 5535803

Telefon kućni: 5803

Email: duje.smircic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Petrologija sedimenata / Izvođač

Sveučilišni preddiplomski - Izborni predmeti

Applied Mineralogy and Petrology / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Sedimentologija / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Taložni sustavi vodonosnika / Izvođač

Metode istraživanja sedimenata / Izvođač