O djelatniku

David Rukavina

poslijedoktorand dr. sc. David Rukavina, mag. geol.

Telefon javni: 5535761

Telefon kućni: 4761

Email: david.rukavina@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Opća geologija / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Istraživanje ležišta nafte / Izvođač

Dubinsko kartiranje / Izvođač

Geologija nafte / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Seizmička i sekvencijska stratigrafija / Izvođač

Geologija nafte / Izvođač