O djelatniku

Božena Vlainić

Božena Vlainić

Telefon javni: 5535806

Telefon kućni: 5806

Email: bozena.vlainic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine

Osobne stranice: site

Nastava