O djelatniku

Anja Vrbaški

doc. dr. sc. Anja Vrbaški, dipl. ing.

Telefon javni: 5560935

Telefon kućni: 3935

Email: anja.vrbaski@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Matematika 2 / Nositelj

Sveučilišni preddiplomski - Izborni predmeti

Statistika / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Statistika / Nositelj

Statistika / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Matematika 3 / Izvođač