O djelatniku

Anja Vrbaški

doc. dr. sc. Anja Vrbaški dipl. ing.

Telefon javni: 5560935

Telefon kućni: 3935

Email: anja.vrbaski@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Statistika / Nositelj

Matematika 2 / Nositelj

Sveučilišni preddiplomski - Izborni predmeti

Statistika / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Statistika / Nositelj

Statistika / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Matematika 3 / Izvođač

Životopis

Rođena je u Zagrebu 1980., gdje je završila V. gimnaziju. Diplomirala je 2005. na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Primijenjena matematika, a doktorirala 2012. na istom fakultetu. U školskoj godini 2005./2006. radila je kao nastavnica matematike i informatike u Srednjoj školi B. J. Jelačića u Zaprešiću. Od 2006. do 2012. radila je na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak i asistent, a od 2013. do 2016. kao viši asistent. Od veljače 2016. zaposlena je kao docentica na Zavodu za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Članica je Seminara za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Stručni interesi

Matematička analiza višefaznog toka fluida kroz poroznu sredinu
Homogenizacija

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni i drugi sadržaji