O djelatniku

Ana Maričić

izv. prof. dr. sc. Ana Maričić, dipl. ing.

Telefon javni: 5535809

Telefon kućni: 5809

Email: ana.maricic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Tehnička petrografija 1 / Nositelj

Primijenjena geologija / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Tehnička petrografija 2 / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Ležišta građevinskih materijala / Nositelj