Nabava računalne i informatičke opreme Grupa 2. Nabava serverske opreme

Nabava računalne i informatičke opreme Grupa 2. Nabava serverske opreme - Objava EOJN

Nabava sustava za virtualno povezivanje svih laboratorija Virtulaba

Nabava sustava za virtualno povezivanje svih laboratorija Virtulaba - Objava EOJN

Nabava računalne i informatičke opreme Za grupu 1. Nabava računalne opreme i tableta

  Ugovor evidencijski broj nabave 1-MV/2019 Nabava računalne i informatičke opreme ...

Usluge tjelesne zaštite, pružanje usluga zaštite osoba i imovine u 2017.g.

U predmetu nabave: Nabava javnih usluga iz Dodatka II B, čuvarska služba, usluge tjelesne zaštite...

Usluge tjelesne zaštite, pružanje usluga zaštite osoba i imovine u 2016.g.

U predmetu nabave: Nabava javnih usluga iz Dodatka II B, čuvarska služba, usluge tjelesne zaštite...

Nabava i isporuka računala i računalne opreme

Zahtjev za prikupljanje ponuda za: "Nabava i isporuka računala i računalne opreme" za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog...

Usluge tjelesne zaštite, pružanje usluga zaštite osoba i imovine u 2015.g.

U predmetu nabave: „Usluge tjelesne zaštite, pružanje usluga zaštite osoba i imovine u 2015.g....

Nabava i isporuka računala i računalne opreme

Zahtjev za prikupljanje ponuda za: "Nabava i isporuka računala i računalne opreme" za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog...

Nabava i isporuka računala i računalne opreme

Zahtjev za prikupljanje ponuda za: "Nabava i isporuka računala i računalne opreme" za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog...

Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge tjelesne zaštite u 2014.g.

U predmetu nabave: „Usluge tjelesne zaštite, pružanje usluga zaštite osoba i imovine u 2014.g....

Usluge putničkih agencija i slične usluge...

Zahtjev za prikupljanje ponuda za:

Nabava i isporuka računala i računalne opreme

Zahtjev za prikupljanje ponuda za:

Poziv na nadmetanje za: Usluga najma multifunkcijskih uređaja

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina objavljen je u petak, 22.02.2013.

Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge tjelesne zaštite u 2013.g.

U predmetu nabave: „Usluge tjelesne zaštite, pružanje usluga zaštite osoba i imovine u 2013.g....

Objava zahtjeva za prikupljanje ponuda

Zahtjev za prikupljanjem ponuda :"Usluge putničkih agencija i slične usluge organizacije Ljetne škole...

NAVIGACIJA