Poštovane studentice i studenti

Budući da nam se bliže Studentski izbori za Studentski zbor RGN fakulteta, obavještavamo Vas da kandidacijski...

GEORUDARIJADA 2018

Studenti Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta su u razdoblju od 09. do 13. svibnja sudjelovali na međunarodnom...

GEORUDARIJADA 2017

Studenti Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta su u razdoblju od 10. do 14. svibnja sudjelovali na međunarodnom...

Zapisnik o radu biračkog odbora za studentski zbor Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

Zapisnik o radu biračkog odbora za studentski zbor Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta.

GEORUDARIJADA 2016

Studenti Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta su u razdoblju od 11. do 15. svibnja sudjelovali na međunarodnom...

Georudarijada 2015

Studenti Rudarsko-geološko-naftnog Fakulteta su u razdoblju od 6. do 10. svibnja sudjelovali na međunarodnom...

Georudarijada 2014

Studenti Rudarsko-geološko-naftnog Fakulteta su u razdoblju od 4. do 8. svibnja sudjelovali na međunarodnom...

NAVIGACIJA