Laboratorij za ispitivanje bušotinskih fluida

Djelatnost laboratorija

Laboratorij za bušotinske fluide koristi se za nastavu i znanstvenoistraživački rad. Opremljen je instrumentima i uređajima koji omogućavaju: (1) pripremu isplake, ispitivanje isplačnih aditiva i svojstava isplake prema API specifikaciji 13 A i API preporuci 13 B te (2) pripremu cementne kaše i ispitivanje njenih svojstava prema API specifikaciji 10 A i API preporuci 10 B.

Voditelj laboratorija: Prof.dr.sc.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Usluge:

 • priprema isplake
 • određivanje gustoće isplake
 • kondicioniranje isplake
 • određivanje reoloških svojstava isplake pri sobnim uvjetima
 • određivanje viskoznosti isplake pri atmosferskom tlaku i temperaturi do 88 °C
 • mjerenje smičnih naprezanja i viskoznosti pri različitim smičnim brzinama
 • izračunavanje reoloških parametara isplake u simuliranim bušotinskim uvjetima
 • ispitivanje filtracije u uvjetima velikih tlakova i temperatura
 • određivanje koeficijenta trenja isplake i usporedba kakvoće različitih podmazivača
 • određivanje filtracije isplake pri sobnoj temperaturi i u uvjetima povišenih temperatura i tlakova
 • mjerenje vremena kapilarnog upijanja
 • priprema cementne kaše
 • određivanje gustoće cementne kaše
 • određivanje reoloških svojstava cementne kaše
 • određivanje vremena zgušnjavanja cementne kaše kod atmosferskog tlaka i povišene temperature
 • određivanje sadržaja slobodne vode u cementnoj kaši.
Popis metoda i postupaka ispitivanja
Analitički postupak Metoda ispitivanja

Priprema laboratorijskih uzoraka isplake

API standard

Određivanje gustoće isplake

API standard

Određivanje sadržaja pijeska u isplaci

API standard

Određivanje udjela čvrstih čestica, vode i ulja u isplaci

API standard

Određivanje filtracijskih svojstava isplake

API standard

Mjerenje bubrivosti uzoraka stijene u različitim fluidima

API standard

Mjerenje stabilnosti emulzijskih isplaka

API standard

Izrada kompaktiranih uzoraka stijene

API standard

Određivanje vremena kapilarnog upijanja

API standard

Ispitivanje mogućnosti isplake da stvara premoštenja na stijnkama kanala bušotine

API standard

Određivanje reoloških svojstava isplake pri visokom tlaku i visokoj temperaturi (260 °C, 6895 kPa)

API standard

Ispitivanje podmazujućih svojstava isplake

API standard

Ispitivanje mogućnosti pojave diferencijalnog prihvata

API standard

Ispitivanje disperzije krhotina stijena

API standard

Priprema laboratorijskih uzoraka isplake

API standard

 Srednja i sitna oprema
Naziv inventara Tehničke karakteristike Primjena Slika

Viskozimetar za ispitivanje fluida u uvjetima velikih tlakova i temperatura – model 1000

Radni uvjeti:
tlak: 6895 kPa,
temperatura: do 260°C
Raspon smičnih brzina:
0,01 s-1 – 1700 s-1
Dimenzije:  
30 cm x 30 cm x 70 cm

Određivanje svojstava bušotinskih fluida

Viskozimetar

Uređaj za određivanje sposobnosti fluida da stvori premoštenje na licu naslaga

Radni uvjeti:
tlak: 13800 kPa,
temperatura: do 260°C
Volumen ćelije: 500 ml
Dimenzije:
38 cm x 63,5 cm x 107 cm

Određivanje reoloških svojstava fluida

Sposobnosti fluida

Određivanje reoloških svojstava fluida

Radni uvjeti:
temperatura: sobna
moment torzije: 16,95 Nm
brzina rotacije: 60 min-1
Dimenzije:  
48 cm x 38 cm x 36 cm

Određivanje podmazujućih svojstava bušotinskih fluida

Podmazivost isplake

Digitalni viskozimetar – model 900

Radni uvjeti:
tlak: atmosferski
temperatura: do 88°C
raspon smičnih brzina:
0,01 s-1 – 1700 s-1
Dimenzije:    
44 cm x 23 cm x 14 cm 

Određivanje reoloških svojstava fluida

Digitalni viskozimetar

Uređaj za određivanje koeficijenta ljepljivosti isplačnog obloga

Radni uvjeti:
tlak: 3291 kPa
temperatura: sobna
Volumen ćelije: 200 ml
Dimenzije:        
15 cm x 15 cm x 46 cm

Određivanje sklonosti bušotinskih fluida diferencijalnom prihvatu

Koeficijent ljepljivosti

Uređaji za određivanje svojstava isplake

 

Određivanje svojstava bušotinskih fluida 

Svojstva isplake

Uređaj za određivanje vremena kapilarnog upijanja

Radni uvjeti:
tlak: atmosferski
temperatura: sobna
Napajanje: baterija 9 V
Dimenzije:  
16,2 cm x 11,1 cm x 6 cm

Određivanje utjecaja koncentracije elektrolita i/ili polimera na hidratacijska svojstva glinovitih stijena. 

Kapilarno upijanje

Uređaj za kondicioniranje isplake s programatorom

Radni uvjeti: temperatura: do 232°C
Volumen ćelije:
260/500 ml
Brzina rotacije ćelije:
25 min-1

Starenje isplake u statičkim i dinamičkim uvjetima pri povećanim temperaturama.

Kondicioniranje isplake 1

Kondicioniranje isplake 2

Uređaj za mjerenje bubrenja uzoraka stijene (peleta) s kompaktorom

Radni uvjeti:
temperatura: do 480°C
tlak: atmosferski
volumen ćelije: 160 ml
brzina miješanja fluida: 1100 min-1
tlak komprimiranja uzoraka: do 68,9 MPa

Optimiranje sastava isplake

Bubrenje isplake 1

Bubrenje isplake 2

Uređaj za mjerenje stabilnosti uljnih isplaka

Radni uvjeti:  
tlak: atmosferski
temperatura: sobna
Napajanje: baterija 9 V

Određivanje stabilnosti uljnih isplaka.

Stabilnost uljne isplake

pH metar

Tip: pH135i;
raspon mjerenja: pH = -2 do +16;
U (mV) = -1999 do + 1999;
T (°C) = -5 do +105;
standardi: pH 4, 7 i 10;
elektroda pohranjena u KCl.

Ispitivanje bušotinskih ?uida, zaštita okoliša; provjera pH pri različitim kemijskim analizama.

Ph metar

Sušionici

Temperatura: 50-200°C; 220V, 500W.

Određivanje vlage u uzorcima tala i sedimenata; određivanje kristalne vode u uzorcima geoloških materijala; priprema uzoraka za analize.

Susionik

Centrifuge

200W, 220V, 4000 min-1

Priprema uzoraka za kemijske, granulometrijske i ostale analize koje se obavljaju u Zavodu za naftno inženjerstvo.

Centrifuga Tehnika

Mješalice

Brzine rotacije: 
1) 3 brzine – 13000, 16000, 18000 min -1,
2) 1 brzina – 11000 min -1,
3) 2 brzine – 4000 i 12000 min -1.

Priprema fuida za ispitivanje.

Mjesalice

Brookfield viskozimetar

Radni uvjeti:  
tlak: atmosferski
temperatura: sobna 
raspon smičnih brzina:
0,01 s-1  – 245 s-1

Određivanje viskoznosti (posebno LSRV vrijednosti fluida).

Brookfield viskozimetar

Nastava u laboratoriju

Nastava u laboratoriju (praktičan rad studenata) u 2016./2017. 

Naziv kolegija 

Obavezni ili izborni kolegij 

Broj sati vježbi u laboratoriju

Broj studenata u grupi 

Broj grupa 

Bušotinski fluidi 1 

Obavezni

30

8

6

Bušotinski fluidi 2 

Obavezni 

45

6

3

NAVIGACIJA

Dokumenti