Nabava i isporuka računala i računalne opreme za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 2017.g.

Predmet: Nabava i isporuka računala i računalne opreme Bagatelna nabava 14/2016-BGN.

Poziv na nadmetanje: Usluga najma multifunkcijskih uređaja

Predmet: Nabava usluge najma multifunkcijskih uređaja Bagatelna nabava 11/2016-BGN Dokumentacija:...

Nabava usluga putničkih agencija i slične usluge organizacije

„Nabava usluga putničkih agencija i slične usluge organizacije“, za potrebe naručitelja, Rudarsko-geološko-naftnog...

Usluge prijevoza autobusima s vozačem

„Usluga prijevoza autobusima s vozačem“, za potrebe naručitelja, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta...

Nabava i isporuka računala i računalne opreme za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 2016.g.

Predmet: Nabava i isporuka računala i računalne opreme Bagatelna nabava 02/2016-BGN.

Priručnik - Oprema i instalacije za eksplozivnu atmosferu priručnik za projektiranje, izradu, održavanje i popravak

U predmetu nabave: Priručnik "Oprema i instalacije za eksplozivnu atmosferu, priručnik za projektiranje,...

Nabava usluge fiksne IP telefonije (Centrex sustav)

Predmet: Nabava usluge fiksne IP telefonije (Centrex sustav). Bagatelna nabava 12/2015-BGN. Dokumentacija:...

Nabava i isporuka potrošnog materijala za printere i ostalog potrošnog materijala za informatičku opremu

Predmet: Nabava i isporuka potrošnog materijala za printere i ostalog potrošnog materijala za informatičku...

Nabava higijenskog materijala – toaletnog pribora za 2016.g.

Predmet: Nabava higijenskog materijala – toaletnog pribora za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta...

Nabava govornih, podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Predmet: Nabava govornih, podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj...

Nabava materijala za čišćenje i održavanje za 2016.g.

Predmet: Nabava materijala za čišćenje i održavanje za 2016.g. Bagatelna nabava 10/2015-BGN Dokumentacija:...

Prikupljanje ponuda - Usluga vanjskih stručnjaka za usavršavanje e-kolegija

Predmet ovog postupka nabave je nabava usluge vanjskih stručnjaka za usavršavanje e-kolegija za potrebe...

Poziv za dostavu ponuda isporuke i montaže uredskog i školskog namještaja 2015.g.

Poziv za dostavu ponuda isporuke i montaže uredskog i školskog namještaja za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog...

Usluge putničkih agencija i slične usluge organizacije...

Usluge putničkih agencija i slične usluge organizacije Ljetne škole naftnog rudarstva, u Dubrovniku...

"Nabava usluge najma autobusa s vozačem"

Poziv za dostavu ponude u prilogu Usluge prijevoza autobusima s vozačem Ev.broj:02/2015 BAGATELNA...

Poziv na nadmetanje za: Usluga najma multifunkcijskih uređaja za 2015.g.

Naručitelj provodi nabavu predmetne usluge čija je godišnja procijenjena vrijednost do 200.000,00...

NAVIGACIJA