Geološko inženjerstvo

Prediplomski

Tražite li sveučilišnog prvostupnika (baccalaureus) inženjera geološkog inženjerstva, Univ. bacc. ing. geol.?

Na ovim stranicama naći ćete podatke o prvostupnicima inženjera geološkog inženjerstva koji su završili preddiplomski studij.

 

2017. godina
Prezime Ime Naziv elementa strukt. studija Godina diplomiranja
Buškulić Patricia Geološko inženjerstvo 2017
Majhen Ljubica Geološko inženjerstvo 2017
Krnjak Helena Geološko inženjerstvo 2017
Damjanović Vedran Geološko inženjerstvo 2017
Stojanović Zrinka Geološko inženjerstvo 2017
Puljko Martina Geološko inženjerstvo 2017
Koločaj Matej Geološko inženjerstvo 2017
Pikec Ana Marija Geološko inženjerstvo 2017
Jagaš Toni Geološko inženjerstvo 2017
Host Dino Geološko inženjerstvo 2017
Antolić Tomislav Geološko inženjerstvo 2017
Radoević Karla Geološko inženjerstvo 2017
Sertić Marcel Geološko inženjerstvo 2017
Knezović Ivan Filip Geološko inženjerstvo 2017
Jurić Domagoj Geološko inženjerstvo 2017
Salamun Antonija Geološko inženjerstvo 2017
Lukić Stjepan Geološko inženjerstvo 2017
Gorupić Martina Geološko inženjerstvo 2017
Oršanić Bruno Geološko inženjerstvo 2017
Bubnić Luka Geološko inženjerstvo 2017
Tadić Jakov Geološko inženjerstvo 2017
Prežigalo Nikolina Geološko inženjerstvo 2017
Jukić Marko Geološko inženjerstvo 2017
Mustać Roko Geološko inženjerstvo 2017
Sinčić Marko Geološko inženjerstvo 2017
Benić Filip Geološko inženjerstvo 2017
Čuljak Borna Geološko inženjerstvo 2017
Majić Glorija Geološko inženjerstvo 2017
Debeljak Marija Geološko inženjerstvo 2017
Žegrec Romario Geološko inženjerstvo 2017
Petohleb Lea Geološko inženjerstvo 2017
Tremljan Anamarija Geološko inženjerstvo 2017

 

2016. godina
Prezime Ime Naziv elementa strukt. studija Godina diplomiranja
Vicković Stipe Geološko inženjerstvo 2016
Pavelić Tomislav Geološko inženjerstvo 2016
Pavić Ivor Geološko inženjerstvo 2016
Kavelj Mirko Geološko inženjerstvo 2016
Plejić Lovro Geološko inženjerstvo 2016
Jakić Zvonimir Geološko inženjerstvo 2016
Škvorc Nikola Geološko inženjerstvo 2016
Huljek Laura Geološko inženjerstvo 2016
Kocijan Valentina Geološko inženjerstvo 2016
Blažević David Geološko inženjerstvo 2016
Bevandić Srećko Geološko inženjerstvo 2016
Kamenski Ana Geološko inženjerstvo 2016
Plazonić Davor Geološko inženjerstvo 2016
Gaberšek Nikolina Geološko inženjerstvo 2016
Širol Andre Geološko inženjerstvo 2016
Kožul Sandra Geološko inženjerstvo 2016
Balaž Borna-Ivan Geološko inženjerstvo 2016
Bagarić Josip Geološko inženjerstvo 2016
Lazić Juraj Geološko inženjerstvo 2016
Ostrelič Damjan Geološko inženjerstvo 2016
Bačić Maria Magdalena Geološko inženjerstvo 2016
Vranješ Teuta Geološko inženjerstvo 2016
Špiko Ana Geološko inženjerstvo 2016
Herceg Hrvoje Geološko inženjerstvo 2016
Japelj Luka Geološko inženjerstvo 2016
Vukovski Matija Geološko inženjerstvo 2016
Vučković Alan Geološko inženjerstvo 2016
Blažok Lovro Geološko inženjerstvo 2016
Bilić Tomislav Geološko inženjerstvo 2016
Tucković Tomislav Geološko inženjerstvo 2016
Posarić Dino Geološko inženjerstvo 2016
Šeb Filip Geološko inženjerstvo 2016
Matoković Marko Geološko inženjerstvo 2016
Kukolja Adriana Geološko inženjerstvo 2016

 

2015. godina
Prezime Ime Naziv elementa strukt. studija Godina diplomiranja
Al Ahmed Filip Geološko inženjerstvo 2014
Ravnjak Ilija Geološko inženjerstvo 2015
Čambala Marija Geološko inženjerstvo 2015
Jazvac Ivan Geološko inženjerstvo 2015
Miškić Stanko Geološko inženjerstvo 2015
Mijatović Ivona Geološko inženjerstvo 2015
Jurković Klaudia Geološko inženjerstvo 2015
Hržina Nina Geološko inženjerstvo 2015
Gulić Ana Geološko inženjerstvo 2015
Rukavec Domagoj Geološko inženjerstvo 2015
Brletić Filip Geološko inženjerstvo 2015
Brcković Ana Geološko inženjerstvo 2015
Kevrić Katja Geološko inženjerstvo 2015
Slišković Mara Geološko inženjerstvo 2015
Pokrovac Maša Geološko inženjerstvo 2015
Lončar Anđela Geološko inženjerstvo 2015
Penava Zvonimir Geološko inženjerstvo 2015
Topić Marija Geološko inženjerstvo 2015
Kobilšek Ivan Geološko inženjerstvo 2015
Fijačko Goran Geološko inženjerstvo 2015
Račić Nikolina Geološko inženjerstvo 2015
Gotšlih Branimir Geološko inženjerstvo 2015
Trebeš Jelena Geološko inženjerstvo 2015
Emanović Ivona Geološko inženjerstvo 2015
Arandia-Krešić Dario Geološko inženjerstvo 2015
Repac Marko Geološko inženjerstvo 2015
Kovačević Monika Geološko inženjerstvo 2015
Balukčić Dragana Geološko inženjerstvo 2015

 

2014. godina
God. diplomiranja Prezime i ime      Status
 2014 Mariana Martinko nastavila studij
 2014 Marija Putak Juriček nastavila studij
 2014 Dražen Tumara nastavio studij
 2014 Nuri Al Ahmed nastavio studij
 2014 Ivana Žanić nastavila studij
 2014 Josipa Kozina nastavila studij
 2014 Barbara Štimac nastavila studij
 2014 Matija Piktija nastavio studij
 2014 Kristijan Horžić nastavio studij
 2014 Dražen Pinjuh nastavio studij 
 2014 Luka Brković nastavio studij 
 2014 Filip Šikić  nastavio studij 
 2014 Ivona Baniček nastavila studij
 2014 Andrija Varenina nastavio studij
 2014 Daniel Jakobović nastavio studij
 2014 Dino Seleš Muić nastavio studij
 2014 Zdenko Kordić nastavio studij
 2014 Ivana Vlahek nastavila studij
 2014 Anđela Magaš nastavila studij
 2014 Anja Đukan nastavila studij
 2014 Adrian Špehar nastavio studij
 2014 Nina Hećej nastavila studij
 2014 David Ivaninić nastavio studij
 2014 Ivan Tolarić nastavio studij
 2014 Karlo Starčević nastavio studij
 2014 Ivan Gusić nastavio studij
 2014 Irena Indir nastavila studij
 2014 Marko Jagar nastavio studij
 2014 Tena Bilić  nastavila studij
 2014 Barbara Genzić  nastavila studij
 2014 Anni Milling  nastavila studij
 2014 Ines Štimac  nastavila studij
 2014 Valerije Makarun  nastavio studij
 2014 Lidija Špičko  nastavila studij
 2014 Tomislav Penava  nastavio studij
 2014 Ivona Ivkić  nastavila studij
 2014 Viktorija Kojundžić  nastavila studij
 2014 Tena Kolare nastavio studij

 

2013. godina
God. diplomiranja Prezime i ime      Status
 2013 Baketarić Tomislav nastavio studij
 2013 Bosanac Vanja nastavio studij
 2013 Brenko Tomislav nastavio studij
 2013 Ceković Matija nastavio studij
 2013 Crnoja Filip nastavio studij
 2013 Ćuk Ivan nastavio studij
 2013 Dumančić Antonija nastavila studij
 2013 Feigl Željko nastavio studij
 2013 Gajšak Filip nastavio studij
 2013 Hrastovski Matija nastavio studij
 2013 Jašaragić Rako Teo nastavio studij
 2013 Jurković Fran nastavio studij
 2013 Karlović Igor nastavio studij
 2013 Kavelj Petar nastavio studij
 2013 Kralj Ivana nastavila studij
 2013 Landeka Ružica nastavila studij
 2013 Matešić Darko nastavio studij
 2013 Mileusnić Maro nastavio studij
 2013 Perić Martina nastavila studij
 2013 Podbojec Marija nastavila studij
 2013 Prelec Filip nastavio studij
 2013 Rajič Barbara nastavila studij
 2013 Režić Mate nastavio studij
 2013 Šagud Davor nastavio studij
 2013 Šahdanović Sanela  nastavila studij
 2013 Šalić Martina nastavila studij
 2013 Škudar Emil nastavio studij
 2013 Vuković Tina nastavila studij
 2013 Živković Hrvoje nastavio studij

 

2012. godina
God. diplomiranja Prezime i ime      Status
 2012 Al Zenab Mohamad  nastavio studij
 2012 Alilović Vedrana nastavila studij
 2012 Bačani Laura nastavila studij
 2012 Balun Filip nastavio studij
 2012 Bralić Nikolina nastavila studij
 2012 Deotto Ivan nastavio studij
 2012 Drmić Martina nastavila studij
 2012 Gelo Nikolina nastavila studij
 2012 Grabant Zvonimir nastavio studij
 2012 Gruić Jukić Andrea nastavila studij
 2012 Grzunov Adriana nastavila studij
 2012 Gudac Ivana nastavila studij
 2012 Jačov Luka nastavio studij
 2012 Kepenjek Tihana nastavila studij
 2012 Kišić Katarina nastavila studij
 2012 Križanović Monika  nastavila studij
 2012 Marić Tibor nastavio studij
 2012 Ožanić Tomislav nastavio studij
 2012 Patekar Matko nastavio studij
 2012 Pavičić Ivica nastavio studij
 2012 Peršić Tea nastavila studij
 2012 Rački Mateja nastavila studij
 2012 Rukavina David nastavio studij
 2012 Saraf Vedran nastavio studij
 2012 Sečanj Marin nastavio studij
 2012 Sedak Mateja nastavila studij
 2012 Slavinić Petra nastavila studij
 2012 Solar Vedrana nastavila studij
 2012 Sudar Vedran nastavio studij
 2012 Škudar Silvestar nastavio studij
 2012 Špelić Marko nastavio studij
 2012 Zalović Martina nastavila studij
 2012 Žrvnar Vjeran  nastavio studij

 

2011. godina
God. diplomiranja Prezime i ime      Status
 2011 Bačić Alan nastavio studij
 2011 Bal Mariana nastavila studij
 2011 Barišić Maja nastavila studij
 2011 Benković Bernarda nastavila studij
 2011 Bokunić Daniela nastavila studij
 2011 Domitrović Matea nastavila studij
 2011 Gadža Tomislav nastavio studij
 2011 Galović Marina nastavila studij
 2011 Grđan Matija nastavio studij
 2011 Grgurić Ivona nastavila studij
 2011 Horvat Viktor nastavio studij
 2011 Jukić Ivan Borna nastavio studij
 2011 Kuhta Lea nastavio studij
 2011 Major Jozsef nastavio studij
 2011 Majzec Anja nastavila studij
 2011 Peša Monika nastavila studij
 2011 Petričević Ivan nastavio studij
 2011 Ratkaj Matija nastavio studij
 2011 Repinc Ines nastavila studij
 2011 Sekušak Mirjana nastavila studij
 2011 Selak Ana nastavila studij
 2011 Stanić Danijel nastavio studij
 2011 Sulaiman Wissam nastavio studij
 2011 Štruklec Ivana nastavila studij
 2011 Tarnaj Irena nastavila studij
 2011 Tomašek Ines nastavila studij
 2011 Vukadin Domagoj nastavio studij
 2011 Vuković Sara  nastavila studij
 2011 Zaleznik Ivan nastavio studij
 2011 Zvonar Petar nastavio studij
 2011 Živadinović Stefan nastavio studij

 

2010. godina
God. diplomiranja Prezime i ime      Status
 2010 Arežina Tamara nastavila studij
 2010 Bakarić Kristijan  nastavio studij
 2010 Bumbak Luka nastavio studij
 2010 Cifrek Domagoj nastavio studij
 2010 Čumbelić Iva nastavila studij
 2010 Ćosić Ante nastavio studij
 2010 Flego Anja nastavila studij
 2010 Fundurulja Lana  nastavila studij
 2010 Hren Maja nastavila studij 
 2010 Jadrejčić Dino nastavio studij
 2010 Jakupec Ema nastavila studij
 2010 Kapuralić Josipa nastavila studij
 2010 Korač Neven  nastavio studij 
 2010 Miličević Lidija nastavila studij
 2010 Prša Luka  nastavio studij 
 2010 Risek Marko nastavio studij 
 2010 Sudar Dejan  nastavio studij 
 2010 Tomašić Elizabeta nastavila studij
 2010 Vlakić Ante nastavio studij 
 2010 Vlašić Ivan  nastavio studij

 

2009. godina
God. diplomiranja Prezime i ime      Status
 2009 Balaško Nataša nastavila studij
 2009 Ban Ana-Marija nastavila studij
 2009 Bernat Sanja nastavila studij
 2009 Bilić Šime nastavio studij
 2009 Devčić Dino nastavio studij
 2009 Fabijanović Slađan nastavio studij 
 2009 Jović Sanja nastavila studij
 2009 Kedmenec Josipa nastavila studij
 2009 Kulušić Anita nastavila studij
 2009 Pandžić Magdalena nastavila studij
 2009 Pedić Tomislav nastavio studij
 2009 Prša Lucija nastavila studij
 2009 Relota Josipa nastavila studij
 2009 Vukičević Filip nastavio studij
 2009 Živković Domagoj nastavio studij

 

2008. godina
God. diplomiranja Prezime i ime      Status
 2008 Bedenicki Nino nastavio studij
 2008 Brnada Stipica nastavio studij 
 2008 Dvorabić Anica nastavila studij
 2008 Klanfar Marija nastavila studij
 2008 Kovač Zoran nastavio studij
 2008 Pletikosić Nikola nastavio studij 
 2008 Presečan Tomislav nastavio studij
 2008 Presečki Filip nastavio studij 
 2008 Rumora Kristijan nastavio studij
 2008 Simat Sanja nastavila studij 
 2008 Žubčić Martina nastavila studij