Izvješće o radovima prijavljenim na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2016./2017.

Studenti i nastavnici

Izvješće o radovima prijavljenim na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2016./2017.

Temeljem natječaja za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2016./2017., Povjerenstvo za znanstveni i umjetnički rad studenata RGN fakulteta u sastavu:

 1. Izv. prof. dr. sc. Lidia Hrnčević, prodekanica za nastavu i studente (predsjednica)
 2. Doc. dr. sc. Ivan Sobota, predsjednik Vijeća studija rudarstva, član
 3. Izv. prof. dr. sc. Bruno Saftić, predsjednik Vijeća studija geologije, član
 4. Doc. dr. sc. Borivoje Pašić, zamjenik predsjednika Vijeća studija naftnog rudarstva, član

je, u propisnom roku, na ocjenu zaprimilo šest (6) radova i to:

 • Boris Klabučar, student diplomskog studija Naftno rudarstvo, smjer Energetika, rad pod nazivom „MODELIRANJE HIBRIDNOG SUSTAVA GEOTERMALNE DIZALICE TOPLINE I PLINSKOG KOTLA U FUNKCIJI KLIMATSKIH PARAMETARA GRADA ZAGREBA“
  • mentor: doc. dr. sc. Luka Perković
 • Filip Brletić, student diplomskog studija Geološko inženjerstvo, smjer Hidrogeologija i inženjerska geologija, rad pod nazivom „HIDROLOŠKI OBJEKTI NA JUGOZAPADNIM OBRONCIMA PARKA PRIRODE MEDVEDNICA“
  • mentor: doc. dr. sc. Dario Perković
 • Klaudia Jurković i Domagoj Rukavec, studenti diplomskog studija Geološko inženjerstvo, smjer Hidrogeologija i inženjerska geologija, rad pod nazivom „LABORATORIJSKO ISPITIVANJE PLINOPROPUSNOSTI KRUPNOZRNATOG TLA“
  • mentorica: dr. sc. Helena Vučenović
 • Galla Uroić, studentica diplomskog studija Rudarstvo, smjer Geotehnika, rad pod nazivom „SVJETLOSNO ONEČIŠĆENJE REPUBLIKE HRVATSKE“
  • mentor: prof. dr. sc. Željko Andreić
 • Marko Repac, student diplomskog studija Geologija, smjer Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja, rad pod nazivom „UTJECAJ DIJAGENEZE NA IZRAČUN PALEOTEMPERATURE NA TEMELJU IZOTROPNOG SASTAVA KUĆICA FORAMINIFERA: PRIMJER IZ MIOCENA HRVATSKE“
  • mentorica: prof. dr. sc. Jasenka Sremac
 • Kristina Strpić, studentica diplomskog studija Naftno rudarstvo, smjer Opće naftno rudarstvo rad pod nazivom „RAZVOJ NOVE METODE IZVOĐENJA I INERPRETACIJE TESTA TOPLINSKOG ODVZIVA TLA PRIMJENOM MODELA HIDRODINAMIČKIH ISPITIVANJA U NAFTNOM INŽENJERSTVU“
  • mentor: izv. prof. dr. sc. Tomislav Kurevija

Radovi su pregledani i ocijenjeni sukladno kriterijima izvrsnosti definiranim u „Smjernicama RGN-a za vrednovanje radova studenata prispjelim na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade“.

Povjerenstvo je, temeljem ocjena, Fakultetskom vijeću predložilo, a isto je usvojilo, da na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade u akademskoj godini 2016./2017. RGN fakultet pošalje četiri (4) najbolje ocijenjena rada, odnosno radove:

 • Boris Klabučar, student diplomskog studija Naftno rudarstvo, smjer Energetika, rad pod nazivom „MODELIRANJE HIBRIDNOG SUSTAVA GEOTERMALNE DIZALICE TOPLINE I PLINSKOG KOTLA U FUNKCIJI KLIMATSKIH PARAMETARA GRADA ZAGREBA“
  • mentor: doc. dr. sc. Luka Perković
 • Filip Brletić, student diplomskog studija Geološko inženjerstvo, smjer Hidrogeologija i inženjerska geologija, rad pod nazivom „HIDROLOŠKI OBJEKTI NA JUGOZAPADNIM OBRONCIMA PARKA PRIRODE MEDVEDNICA“
  • mentor: doc. dr. sc. Dario Perković
 • Marko Repac, student diplomskog studija Geologija, smjer Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja, rad pod nazivom „UTJECAJ DIJAGENEZE NA IZRAČUN PALEOTEMPERATURE NA TEMELJU IZOTROPNOG SASTAVA KUĆICA FORAMINIFERA: PRIMJER IZ MIOCENA HRVATSKE“
  • mentorica: prof. dr. sc. Jasenka Sremac
 • Kristina Strpić, studentica diplomskog studija Naftno rudarstvo, smjer Opće naftno rudarstvo rad pod nazivom „RAZVOJ NOVE METODE IZVOĐENJA I INERPRETACIJE TESTA TOPLINSKOG ODVZIVA TLA PRIMJENOM MODELA HIDRODINAMIČKIH ISPITIVANJA U NAFTNOM INŽENJERSTVU“
  • mentor: izv. prof. dr. sc. Tomislav Kurevija

Predsjednica Povjerenstva za znanstveni i umjetnički rad studenata RGN fakulteta :
Izv. prof.dr.sc. Lidia Hrnčević
Prodekanica za nastavu i studente