Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017.

Studenti i nastavnici

Na temelju odredbi čl. 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017.

Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu http://www.unizg.hr/rektorova .
Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Ako studenti ne znaju korisničku oznaku ili zaporku, za pomoć se mogu obratiti administratoru matične ustanove.

Rok za prijavu na Natječaj je petak 28. travnja 2017. do 16 sati.

Natječaj i Pravilnik nalaze se u privitku, a također ih možete naći na sljedećoj web stranici Sveučilišta u Zagrebu:
http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/nagrade-za-posebna-postignuca/rektorova-nagrada/
Za Rektorovu nagradu može predložiti rad u ovim kategorijama:

  1. Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora),
  2. Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora),
  3. Nagrada za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih istraživanja (jedan do deset autora),
  4. Nagrada za „veliki“ timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora),
  5. Nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova (na prijedlog čelnika sastavnice ili Rektora),
  6. Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (na prijedlog čelnika sastavnice ili Rektora).

U prilogu dokumenti: