Dobitnici Rektorove nagrade u ak. god. 2015./2016.

Studenti i nastavnici

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu je pregledalo studentske radove koje su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu te je izabralo ukupno 182 rada za Rektorovu nagradu. Od radova studenata s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, koji su sudjelovali u natječaju za Rektorovu nagradu, ukupno su nagrađena tri rada i to:

  • rad studenta diplomskog studija Geološkog inženjerstva Dražena Tumare, pod nazivom „PROCJENA UTJECAJA TLA ZAGAĐENOG OLOVOM NA ZDRAVLJE LJUDI“

    • mentorica: izv. prof. dr. sc. Marta Mileusnić
  • rad studenata diplomskog studija Geologije Ivone Ivkić i Davida Ivaninića pod nazivom „3D GEOLOŠKI MODEL LEŽIŠTA BOKSITA I ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA „CRVENE STIJENE““

    • mentor: prof. dr. sc. Ivan Dragičević
  • rad studenta diplomskog studija Rudarstva Franje Kovačevića pod nazivom „DETONACIJSKE ZNAČAJKE EMULZIJSKIH EKSPLOZIVA SMANJENE GUSTOĆE“

    • mentori: izv. prof. dr. sc. Mario Dobrilović, dr. sc. Vinko Škrlec

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se u petak 17. lipnja 2016. u 11 sati u Kongresnoj dvorani na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kennedyjev trg 6.
Prigodom svečane podjele nagrada bit će organizirana i izložba radova dobitnika Rektorove nagrade. Izložba postera nagrađenih radova bit će otvorena od 17. do 27. lipnja 2016. na Ekonomskom fakultetu.

Popis imena dobitnika Rektorove nagrade u akademskoj godini 2015./2016. za najbolje studentske znanstvene i umjetničke radove, posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova te za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici.