Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.

U prilogu popis imena dobitnika Rektorove nagrade u akademskoj godini 2018./2019.

Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017.

U ime rektora prof. dr. sc. Damira Borasa Povjerenstvo je za Rektorovu nagradu pregledalo studentske radove koje su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu te je izabralo ukupno 184 rada za Rektorovu nagradu u pet kategorija: 123 rada u a) kategoriji, 28 u b), 4 u d), 7 u e) i 22 u f) kategoriji.

Izvješće o radovima prijavljenim na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2016./2017.

Izvješće o radovima prijavljenim na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2016./2017.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017.

Na temelju odredbi čl. 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017.

Dobitnici Rektorove nagrade u ak. god. 2015./2016.

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu je pregledalo studentske radove koje su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu te je izabralo ukupno 182 rada za Rektorovu nagradu. Od radova studenata s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, koji su sudjelovali u natječaju za Rektorovu nagradu, ukupno su nagrađena tri rada i to:

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.