Nagrade studenata obavijesti

Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./2020.

Rektor je na prijedlog Povjerenstva za Rektorovu nagradu, koje je pregledalo studentske radove dostavljene od strane sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, nagradio ukupno 174 rada u pet kategorija: 113 radova u a) kategoriji za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora), 25 u b) kategoriji za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora), 6 u d) kategoriji za "veliki" timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora), 5 u e) kategoriji za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova i 25 u f) kategoriji za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici.


POPIS IMENA DOBITNIKA REKTOROVE NAGRADE ZA AK. GOD. 2019./2020.

Poruka rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa povodom dodjele Rektorovih nagrada


Ove godine neće se održati dodjela Rektorove nagrade zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Priznanja za sve nagrađene studente bit će poslana na sastavnice i uručena studentima.

Izložba postera nagrađenih radova ove godine održat će se virtualno. O tome ćemo naknadno obavijestiti.


Rektorovu nagradu kojom se nagrađuju najbolji studentski radovi, u akademskoj godini 2019./2020., zaslužilo je 5 sjajnih radova na kojima je sudjelovalo 5 studenata i 4 studentice RGN-a.
U kategoriji "Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad" (jedan ili dva autora), područje "Prirodne znanosti", nagradu su dobile:


Ana Anzulović i Lucia Hergotić s radom „Mineraloška studija vodotočnih sedimenata planine Motajica, Bosna i Hercegovina“, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić.

Borojević Rektorova

Ovaj rad, u sklopu iTarg3t projekta, predstavlja mineralošku analizu vodotočnih sedimenata s područja Motajice u Bosni i Hercegovini. Na sedimentima koji su uzeti iz potoka koji dreniraju isključivo magmatski dio kompleksa i na onima koji su uzeti iz potoka koji dreniraju magmatski i metamorfni dio kompleksa provedena je granulometrijska analiza sijanjem, metoda magnetne separacije i XRD analiza. Na temelju ovih analiza dokazana je prisutnost glavnih minerala karakterističnih za granite i onih za okolne metamorfne formacije. Analize potvrđuju da vodotočni sedimenti odražavaju geološku građu istraživanog terena i ukazuju na kasnije grajzenske i hidrotermalne izmjene.
U kategoriji "Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad" (jedan ili dva autora), područje "Tehničke znanosti", nagradu su dobili:


David Tenjer za rad „Separacija grafit-litij-kobaltnog filma s bakrene i aluminijske folije litij-ionskih baterija primjenom atricije“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Gordana Bedekovića;

Bedeković Rektorova

Električni i elektronički (EE) otpad predstavlja sve veći problem za sustav gospodarenja otpadom. Recikliranje EE otpada se nameće kao rješenje tih problema, recikliranjem, osim što se smanjuju količine otpada i štetnost za okoliš, dobivaju se i vrijedne sekundarne sirovine. Litij-ionske baterije čine značajan udio u ukupnim količinama EE otpada s tendencijom povećanja zbog sve raširenije primjene, ponajprije u pametnim telefonima, prijenosnim računalima te električnim i hibridnim vozilima. Postojeće tehnike i tehnologije recikliranja Li-ionskih baterija ostavljaju prostora za napredak, ponajprije u pogledu utjecaja na okoliš.


Andrej Kovačević i Toni Pavličić, za rad „Praćenje i planiranje razvoja rudarskih radova korištenjem modernih modela terena“, pod mentorstvom dr. sc. Branimira Farkaša;

Farkaš Rektorova

Nemogućnost brzog i preciznog određivanja položaja rudarskih radova na terenu te samim time i praćenja rudarskih radova klasičnim geodetskim metodama nerijetko uzrokuju velika odstupanja stanja na terenu. Novim načinima prikupljanja podataka te izradom trodimenzionalnih fotogrametrijskih modela terena ubrzava se praćenje rudarskih radova, a modeli vjerno prikazuju svaki detalj terena što je od iznimne važnosti za razvoj eksploatacije.


Andrea Valjak za rad „Ukupne emisije CO2 u poboljšanom procesu pridobivanja nafte utiskivanjem CO2“ , pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Domagoja Vulina.

Vulin Rektorova

EOR metodom utiskivanja ugljikovog dioksida, osim povećanja iscrpka, postiže se skladištenje značajnih količina CO2 u podzemnim formacijama. Kako bi se usporedila uspješnost pojedine metode, 12 scenarija utiskivanja je simulirano pomoću ležišnog simulatora E300 (Eclipse compositional).


U kategoriji "Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad" (tri do deset autora), područje "Tehničke znanosti", nagradu su dobili:


Jona Brozović, Bruno Ćesić i Karlo Weiser, za rad „Razvoj uređaja za podzemnu navigaciju pri spašavanju (SGS)“, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Dalibora Kuhineka.

Kuhinek Rektorova

Razvoj uređaja za podzemnu navigaciju – ručni uređaj za pronalazak najbržeg puta do željene lokacije uz mogućnost promjene rute u slučaju neprohodnosti hodnika.


Iskrene čestitke nagrađenim studentima i njihovim mentorima na lijepoj promociji znanosti i struke našeg Fakulteta.


Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.

U prilogu popis imena dobitnika Rektorove nagrade u akademskoj godini 2018./2019.

Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017.

U ime rektora prof. dr. sc. Damira Borasa Povjerenstvo je za Rektorovu nagradu pregledalo studentske radove koje su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu te je izabralo ukupno 184 rada za Rektorovu nagradu u pet kategorija: 123 rada u a) kategoriji, 28 u b), 4 u d), 7 u e) i 22 u f) kategoriji.

Izvješće o radovima prijavljenim na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2016./2017.

Izvješće o radovima prijavljenim na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2016./2017.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017.

Na temelju odredbi čl. 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017.

Dobitnici Rektorove nagrade u ak. god. 2015./2016.

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu je pregledalo studentske radove koje su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu te je izabralo ukupno 182 rada za Rektorovu nagradu. Od radova studenata s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, koji su sudjelovali u natječaju za Rektorovu nagradu, ukupno su nagrađena tri rada i to:

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.