E-učenje na Sveučilištu u Zagrebu i RGN fakultetu

Studenti i nastavnici

E-učenje je korištenje multimedije i Interneta u svrhu poboljšanja kvalitete učenja omogućavanjem pristupa udaljenim izvorima i uslugama i omogućavanjem suradnje i komunikacije na daljinu. Sustavna implementacija e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu započela je 2007. godine donošenjem Strategije e-učenja te uspostavom Ureda za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu i Centra za e-učenje Srca. Centar za e-učenje Srca radi na podršci ustanovama i nastavnicima u primjeni e-učenja u obrazovnom procesu te je osigurao tehnologije e-učenja kao i sustavnu podršku, posebice nastavnicima, u razvoju e-kolegija ali i njihovoj implementaciji u nastavni proces. Senat Sveučilišta u Zagrebu 2009. godine donio je Odluku o Oblicima sveučilišne nastave prema razini primjene tehnologija e-učenja kojom se vode nastavnici i uprave sastavnica Sveučilišta u Zagrebu pri procjeni razine primjene tehnologije e-učenja u sveučilišnoj nastavi.

RGNF je još 2010. godine započeo sa sustavnom implementacijom e-učenja te je, osim dotadašnjih predstavnika za e-učenje na fakultetu, imenovan Centar za e-učenje RGN fakulteta te administrator za sveučilišni sustav za e-učenje Merlin. Od tada se na početku svake akademske godine otvaraju svi kolegiji iz izvedbenog plana u virtualnom okruženju te se u njih upisuju nastavnici i studenti koji sustavu pristupaju pomoću elektroničkog identiteta AAI@EduHr. Studenti identitet dobivaju pri upisu na fakultet. Osim za pristup kolegijima u Merlinu, navedeni elektronički identitet se koristi za spajanje na bežični pristup internetu eduroam, on-line tečajeve koje nudi SRCE, sustav e-Građani i mnoge druge usluge vezane uz akademsku zajednicu.


Predstavnica za e-učenje RGN fakulteta te administrator za sustav Merlin na RGN fakultetu:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.