Mobilnost studenata

Programi mobilnosti

Tijekom ak. god. 2016./2017. Rudarsko-geološko-naftni fakultet nastavlja uspješnu suradnju s brojnim europskim sveučilišnim ustanovama u okviru međunarodnih projekata Erasmus+ i Ceepus. Unutar spomenutih projekata aktivna su ukupno  42 ugovora o mobilnosti studenata, nastavnog i/ili nenastavnog osoblja.  U navedenom periodu ostvareno je ukupno 12 odlaznih mobilnosti studenata Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta te 15 dolaznih mobilnosti stranih studenata (kao što je prikazano u tablici u nastavku). Navedene mobilnosti većim su dijelom realizirane u okviru regionalnog programa Erasumus+. Najveći broj odlaznih mobilnosti realiziran je u Austriji (7), dok su dolazne mobilnosti ponajviše realizirane iz Poljske (10). Možemo primijetiti da ukupan broj dolaznih i odlaznih mobilnosti na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu raste iz godine u godinu. U akademskoj godini 2016./2017. zabilježen je ukupan porast od 150% u dolaznim, odnosno 20% u odlaznim mobilnostima u odnosu na prethodnu godinu. Detaljniji podaci o studentskoj mobilnosti u ak. god. 2016./2017. prikazani su u donjoj tablici.

UKUPNO / TOTAL

  Sveučilište / University

Odlazni studenti / Outgoing students

Dolazni studenti / Incoming students
Erasmus+ Austrija / Austria Mountainuniversität Leoben 4  
Turska / Turkey İstanbul Teknik Üniversitesi   4
Poljska / Poland Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie   5
Njemačka / Germany Friedrich-Schiller-Universität Jena 1  
Mađarska / Hungary Miskolci Egyetem 2  
CEEPUS Austrija / Austria Mountainuniversit 3  
Poljska / Poland Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 2 5
Srbija / Serbia University of Belgrade   1
  UKUPNO / TOTAL 12 15

Tablica: Mobilnost studenata u akademskoj godini 2016./2017. / Student mobility in the academic year 2016/2017