MOBI-US

Programi mobilnosti

Title of the project: MOBI-US: structured mobilities for ESEE raw materials master programs

20201207 1

Trajanje projekta: 2020-01-01 - 2021-07-31

Nositelj projekta:

University of Miskolc (HU):

 • Fakultet za znanosti Zemlji i inženjerstvo
 • Fakultet za znanosti o materijalima i inženjerstvo

Projektni partneri:

AGH University of Science and Technology (PL):

 • Fakultet rudarstva i geoinženjerstva
 • Fakultet geologije, geofizike i zaštite okoliša

University of Zagreb (HR):

 • Rudarsko-geološki-naftni fakultet

Wroclaw University of Science and Technology (PL):

 • Fakultet geoinženjerstva, rudarstva i geologije

Istraživački partner:

 • La Palma Research Center

Web page: https://eitmobius.eu/
Kontakt osoba na UNIZG-RGNF: doc. dr. sc. Uroš Barudžija
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Cilj projekta:

Cilj projekta MOBI-US je ojačati umrežavanje sveučilišnih diplomskih programa koji se odnose na mineralne sirovine, stvaranjem skupa strukturiranih opcija mobilnosti za studente između ESEE partnerskih sveučilišta. Možemo to zamisliti kao slagalicu. Svaki diplomski program ima specifične sadržaje, koji nedostaju ili su manje zastupljeni na partnerskom sveučilištu. Planiranim mogućnostima studentske mobilnosti, domaći programi mogu se nadopuniti specijalizacijama na partnerskom sveučilištu, u oba smjera. Preko ove mreže studenti će se imati priliku premjestiti jedan semestar – koristeći tzv. „prozor mobilnosti“ – na partnersko sveučilište, uz malo drugačiju specijalizaciju u usporedbi s matičnim programom.

Opis projekta:

Obrazovni programi koji se odnose na mineralne sirovine u ESEE regiji smatraju se manje atraktivnim u usporedbi sa zapadnoeuropskim. Jedan od razloga za to je slabija zastupljenost suradnje između sveučilišta i industrije, te slabiji razvoj „mekih“ vještina – poput komunikacije, kreativnosti, učenja/rada u grupi i interkulturalne osjetljivosti. Drugi je razlog slaba cjelokupna suradnja između ESEE institucija. Čvršće veze, bolje razumijevanje i intenzivnija suradnja pomogle bi da ovi programi izađu iz izoliranosti i da se razvije njihova konkurentnost. MOBI-US projekt ima namjeru pružiti opciju za otklanjanje spomenutih slabosti sveučilišnih diplomskih programa vezanih uz mineralne sirovine u ESEE regiji, koristeći pri tome koordiniranu studentsku mobilnost. Mreža mobilnosti temeljiti će se na postojećim programima partnerskih sveučilišta, koja imaju desetljećima dugu tradiciju visokoškolskog obrazovanja. Umjesto kreiranja novih združenih programa, cilj projekta je poboljšati postojeće, ponekad izolirane diplomske programe. Suradnja između umreženih institucija pružiti će priliku za nove specijalizacije unutar izvornog programa koji je slabije razvijen, ili koji pak nedostaje u obrazovnoj ponudi pojedine zemlje.

Ciljana skupina:

 • STUDENTI
 • SVEUČILIŠTE
 • INDUSTRIJA

Projektne aktivnosti:

Ciljevi projekta biti će postignuti sljedećim ključnim aktivnostima:

 1. Sastavljanje dokumenata smjernica – mentorski partneri (TU Wien), AALTO), uz pomoć UM i UNIZG-RGNF, sastavljaju smjernice za umrežavanje sveučilišta i pronalaženje partnera te pripremu podloga za dokumentaciju povezanih programa. (2020-01-01 - 2020-05-31)
 2. Kompilacija portfelja – umreženi projektni partneri (WUST; AGH; UM; UNIZG-RGNF) sastavljaju portfolio relevantnih master programa na engleskom jeziku, s najvažnijim podatcima pojedinih programa. Sadržaj svih portfolia priprema se u jedinstvenom formatu za bazu podataka programa koje predlažu umrežena sveučilišta. (2020-01-01 - 2020-05-31)
 3. Radionica 1 (rujan 2020., organizira WUST, za 30-35 sudionika) - za voditelje MS programa potencijalno dostupnih za umrežavanje s partnerskim sveučilištima. Prvi dio (vodi Aalto) - pregled strukturiranih mobilnosti, temeljem materijala sa smjernicama dovršenim u aktivnosti 1). Drugi dio (vodi LPRC) - povezivanje programskih voditelja umreženih sveučilišta i formiranje zajedničkih programa sa strukturiranim okvirom mobilnosti. Očekivani rezultat – 8 do10 uparenih programa predloženih za strukturiranu mobilnost. (2020-01-01 - 2020-09-15)
 4. Mentorstvo (Aalto, TUWien) - e-mail i videokonferencije voditelja MS programa i drugih mentora. Cilj – razvijanje putova mobilnosti sa zajedničkim nastavnim planom i programom, kao i mentorstvo povezanih partnera tijekom izrade zajedničkih kurikuluma. Tehnička i administrativna pitanja zajedničkih programa - koordinira TUWien. Industrijska i politička pitanja, kvalifikacijski okvir - koordinira LPRC. (2020-07-01 - 2021-05-31)
 5. Razvoj zajedničkih programa - umreženi partneri razvijaju prozore mobilnosti unutar uparenih master programa. Jedan prozor mobilnosti (MW) sadrži 30 ECTS (jedan semestar) iz partnerskog master programa, čiji se sadržaj prenosi na matični MS program, kao alternativa izvornom programu ili kao nova specijalizacija ili njegov dio. Svaki MW sadrži kolegij (min. 5 ECTS) s projektnim zadatkom bliskim EIT-ovim krovnim ishodima učenja (Over-arching Learning Outcomes). Putevi mobilnosti predstavljaju se na Industrijskoj radionici (6). Portfolio cijele pilot mreže MOBI-US predstavljen mrežnom knjižicom i na web stranici projekta. (2020-07-01 - 2021- 07-31)
 6. Industrijska radionica (organizira AGH, prosinac 2020., 30-40 sudionika) - predstavljanje pilot mreže MOBI-US industrijskim partnerima; dobivanje povratnih informacija i poboljšanje puteva mobilnosti. Prvi dio (koordinira UM) - prezentacija nacrta MOBI-US mreže; putevi mobilnosti kao rezultat aktivnosti 4) i 5). Drugi dio (vodi LPRC) – poboljšanje i preporuke za zajednički razvoj kurikuluma. (2020-09-01 - 2020-11-30)
 7. Radionica 2 (Finalna radionica projekta, organizira UNIZG-RGNF, lipanj 2021., 30 sudionika) - prihvaćanje završnog koncepta i putova mobilnosti; uspostava pilot mreže MOBI-US. (2021-04- 01 - 2021-06-30)


20201207 2


20201207 3