TIJEK PROCESA - ZAVRŠNI/DIPLOMSKI RAD

Završni radovi

U privitku se nalazi tijek procesa za obranu završnih/diplomskih radova.

VAŽNO!

Za pristupanje obrani završnog rada, student mora imati odslušanu jednu obranu završnog ili diplomskog rada (potpisom ovjerava tajnik povjerenstva za završne/diplomske radove).

U privitku: tijek procesa - zavrsni rad.