Pravilnik o izradi i ocjeni završnog rada

U privitku: Pravilnik o izradi i ocjeni zavrsnog rada.

TIJEK PROCESA - ZAVRŠNI/DIPLOMSKI RAD

U privitku se nalazi tijek procesa za obranu završnih/diplomskih radova. VAŽNO!

Upute o izradi završnog rada na preddiplomskom studiju

Upute o izradi završnog rada na preddiplomskom studiju

Obranjeni prvi završni radovi na RGN fakultetu

Dana 19. rujna 2008. god. na RGN fakultetu su obranjeni prvi završni radovi na preddiplomskom studiju geološkog...

NAVIGACIJA

Dokumenti