Preddiplomski završni radovi obavijesti

Upute o izradi završnog rada na preddiplomskom studiju

Upute o izradi završnog rada na preddiplomskom studiju

Pravilnik o izradi i ocjeni završnog rada - Travanj 2021.g.

U privitku: Pravilnik o izradi i ocjeni zavrsnog rada.

TIJEK PROCESA - ZAVRŠNI/DIPLOMSKI RAD - Procedura za on-line način rada

U privitku se nalazi tijek procesa za obranu završnih/diplomskih radova.

VAŽNO!

TIJEK PROCESA - ZAVRŠNI/DIPLOMSKI RAD

U privitku se nalazi tijek procesa za obranu završnih/diplomskih radova.

VAŽNO!

Obranjeni prvi završni radovi na RGN fakultetu

Dana 19. rujna 2008. god. na RGN fakultetu su obranjeni prvi završni radovi na preddiplomskom studiju geološkog inženjerstva i preddiplomskom studiju naftnog rudarstva. Završne radove uspješno je obranilo sedam kandidata popis kojih je u prilogu obavijesti.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.