Upisi u više godine preddiplomskih studija ak. god. 2018./2019.

Upisi

Upis u više godine studija je semestralan i obavlja se pomoću studomata (računala).

Vrijeme upisa: 12. do 26. rujna 2018.

Napomena: do 26. rujna 2018. u 13,00 sati Vaš upis mora biti obavljen u cijelosti (znači svi dokumenti (indeks, uplatnica(e) i ispunjeni upitnik o zadovoljstvu) moraju biti predani u studentsku referadu.

Naknadni upis neće biti moguć!

ZA UPIS JE POTREBNO:

 • a) Imati u indeksu sve potpise na koje ste stekli pravo,
  b) provjeriti na studomatu da li su svi položeni ispiti evidentirani u ISVU sustavu (u slučaju neevidentiranih ocjena u ISVU kontaktirati izravno predmetnog nastavnika )
 • s računala ili sa studomata izvršiti upis predmeta (u vrijeme upisa biti će dostupna računala u sobi P6 003)
  U slučaju problema sa studomatom javiti se odmah u referadu ili u sobu P6 003
 • podmiriti troškove školarine (iznos vidljiv na studomatu) na žiro račun Fakulteta
  (broj: HR1323600001500016284, opis plaćanja – „prezime ime – školarina“, šifra opisa plaćanja – 01)
 • uplatiti 130,00 kn za troškove upisa na IBAN Fakulteta
  (HR1323600001500016284, poziv na broj 6526402)
 • indeks ovjeriti žigom knjižnice (žig služi kao potvrda o vraćenim knjigama)
 • preuzeti u Knjižnici upitnik o zadovoljstvu administrativnim uslugama

NAKON ŠTO STE NAPRAVILI SVE NAVEDENE KORAKE (1-6) TREBA INDEKS; POTVRDE O UPLATI I ISPUNJEN UPITNIK O ZADOVOLJSTVU PREDATI U STUDENTSKU REFERADU.


Prodekanica za nastavu i studente
izv. prof. dr. sc. Lidia Hrnčević