Upisi na prvu godinu preddiplomskih studija za ak. god. 2019./2020. - Jesenski rok

Upisi

Obavijest o upisu u prvu godinu preddiplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020.
Nakon što potvrde svoju namjeru upisa na www.postani-student.hr, studenti će moći obaviti postupak upisa u Studentskoj referadi Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta 18. rujna, 2019. g. u terminu od 10 do 13 sati, a prema sljedećem rasporedu:


Za upis je potrebna sljedeća dokumentacija:

Državljani RH:

1. Fotografija formata 4 x 6 cm,
2. Preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu,
3. Ispisnica s drugog fakulteta (ukoliko je kandidat bio već negdje upisan),
4. Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kn na IBAN Fakulteta HR2823600001101303431 (Uplatnica za upisninu)
5. Potvrda o uplati troškova školarine u iznosu od 8.400,00 kn (samo za studente koji su vec bili upisani na neki od studijskih programa u RH)

Strani državljani:

1. Preslika rješenja o priznavanju državne mature u RH (izvornik na uvid ),
2. Preslika putovnice s preslikom rješenja o privremenom boravku,
3. Preslika uvjerenja o osobnom identifikacijskom broju (OIB) za strance,
4. Fotografija formata 4 x 6 cm,
5. Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kn na IBAN Fakulteta HR2823600001101303431 (Uplatnica za upisninu)
6. Potvrda o uplati troškova školarine u iznosu od 14.000,00 kn

Pristupnici koji po prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog studija ne plaćaju participaciju u troškovima studija. Pristupnici koji su već bili upisani na neki od studijskih programa u RH plaćaju troškove participacije u iznosu od 8.400,00 kn. Pristupnici strani državljani plaćaju participaciju u iznosu od 14.000,00 kn. (Uplatnica za školarinu).

Pristupnici su se dužni upisati osobno te u propisanom roku. U slučaju opravdane spriječenosti može ih upisati druga osoba temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.
Informacije o uvodnom predavanju biti će objavljene na web stranici fakulteta. Sve ostale informacije kandidati mogu dobiti u Studentskoj referadi osobno ili na broj telefona 01/5535-738, 01/5535-705.
Kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj Fakultet će naplatiti oportunitetne troškove nepopunjenog upisnog mjesta u iznosu od jedne godišnje participacije studenta u troškovima studija ( 8400,00 kn ).