Upis Hrvata izvan Republike Hrvatske - Jesenski rok

Upisi


Na temelju potpisanog Sporazuma Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu od 1. ožujka 2017., Senat Sveučilišta u Zagrebu je donio Odluku o kriterijima za upis i posebnoj kvoti namijenjenoj za upis na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu Hrvatima izvan Republike Hrvatske, u akademskoj godini 2019./2020.
Posebne upisne kvote odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12):

  • na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
  • na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

Za akademsku godinu 2019./2020. odobrava se upis 3 studenta pripadnika hrvatskih manjina i iseljeništva ( 1 mjesto/studij )
Kriteriji upisa su:

  • četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ekvivalentno hrvatskom gimnazijskom programu
  • prosjek ocjena četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja ekvivalentan prosječnoj ocjeni 4,5

U slučaju prijave više kandidata na određena mjesta s istim prosjekom ocjena, odabir će se izvršiti prema kriterijima koji uzimaju u obzir

  • ocjene iz Matematike, Fizike ili Kemije
  • osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija ili Astronomija
  • sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija ili Astronomija

Prijave se podnose osobno od 2. do 6. rujna 2019. godine u Studentskoj referadi, na obrascu dostupnom na mrežnoj stranici RGN fakulteta s priloženom dokumentacijom navedenom na obrascu.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH će za 100 upisnih mjesta redovitih studenata pripadnika hrvatskog iseljeništva i hrvatske manjine koji u ak. god. 2019./2020. prvi put upišu prvu godinu preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu osiguravati sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata tijekom trajanja upisanog studijskog programa.


 Prijava

Odluka