Upis Hrvata izvan Republike Hrvatske

Upisi

Na temelju potpisanog Sporazuma Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu od 1. ožujka 2017., Senat Sveučilišta u Zagrebu je donio Odluku o kriterijima za upis i posebnoj kvoti namijenjenoj za upis na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu Hrvatima izvan Republike Hrvatske, u akademskoj godini 2021./2022.

Posebne upisne kvote odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12):

  • na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
  • na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

Za akademsku godinu 2021./2022. odobrava se upis 3 studenta pripadnika hrvatskih manjina i iseljeništva ( 1 mjesto/studij )

Kriteriji upisa su:

  1. četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ekvivalentno hrvatskom gimnazijskom programu
  2. prosjek ocjena četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja ekvivalentan prosječnoj ocjeni 3,5

U slučaju prijave više kandidata na određena mjesta s istim prosjekom ocjena, odabir će se izvršiti prema kriterijima koji uzimaju u obzir

  • ocjene iz Matematike, Fizike ili Kemije
  • sudjelovanje na državnim natjecanjima iz predmeta Matematika, Fizika, Kemija, Astronomija, Informatika ili Geografija
  • sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika, Fizika, Kemija, Astronomija, Informatika ili Geografija
  • Prijave se podnose osobno od 14. do 16. srpnja 2021. godine u Studentskoj referadi, na obrascu dostupnom na mrežnoj stranici RGN fakulteta s priloženom dokumentacijom navedenom na obracsu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH će za 100 upisnih mjesta redovitih studenata pripadnika hrvatskog iseljeništva i hrvatske manjine koji u ak. god. 2021./2022.  prvi put upišu prvu godinu preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu osiguravati sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata tijekom trajanja upisanog studijskog programa.

Prijava

Odluka

Prilikom dolaska u prostorije fakulteta pristupnici su dužni pridržavati se uputa za sprječavanje i suzbojanje epidemije covid–19 koje se nalaze na ulazu u fakultet ( dezinfekcija ruku, fizički razmak i sl. ). Također je obavezno korištenje maski. Osobe koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID–19, a pogotovo ako su u samoizolaciji ( jer o tom slučaju ne smiju izlaziti od kuće ) ne smiju ulaziti u unutarnje prostore fakulteta.

Molimo pristupnike da na upis dolaze bez pratnje.