Upisi u ljetni semestar ak. god. 2019./'20.; 17.- 25.2.2020.

Upisi

OBAVIJEST O UPISIMA U LJETNI SEMESTAR AK. GOD. 2019./2020.

Upisi u ljetni semestar ak. god. 2019./'20.: 17.- 25.2.2019.

POSTUPAK UPISA ZA STUDENTE KOJI IMAJU:

A) položene sve ispite iz ljetnog semestra ak. god. 2019./'20.:

 1. Korištenjem studomata upisati ponuđene predmete u ljetni semestar ak. god. 2019./2020.

POSTUPAK:

 • odaberite PREDMETI ZA LJETNI SEMESTAR (odaberite predmete)
 • odaberite strelicu ←,
 • odaberite opciju UPIŠI,
 • provjerite sve predmete koji će se upisati,
 • ponovno potvrdite s UPIŠI.

Napomena: Detalje možete naći na linku, u dijelu „Upis ljetnog semestra za studije s modelom upisa prema preduvjetima". Ukoliko se ipak obavi prazan upis (bez predmeta na upisnom listu), potrebno je javiti se Studentskoj referadi kako bi ponovili upis na studomatu.

 1. Predati indeks u Studentsku referadu radi upisa predmeta (naljepnica) i ovjere indeksa, odnosno radi obavljanja upisa u cijelosti.

Molimo studente s položenim svim ispitima iz ljetnog semestra ak. god. 2018./'19. da upis obave što prije kako bi se izbjegle nepotrebne gužve.

B) jedan nepoložen ispit iz ljetnog semestra ak. god. 2018./'19.:

 1. Kod odabira predmeta, potrebno je prvo odabrati nepoložen predmet iz akademske godine 2018./2019., a zatim dodati sve predmete koji se mogu dodati do maksimalne upisne kvote;
 2. Provesti korake od b) do e) opisane za slučaj svih položenih ispita (slučaj A);
 3. Za predmete koji ne možete upisati, potrebno je napisati molbu i istu predati u Urudžbeni ured;
 4. Predati indeks na referadu radi upisa predmeta (naljepnica) i ovjere indeksa, odnosno da se upis obavi u cijelosti;

Molimo studente da prije upisa provjere da li su im svi položeni ispiti evidentirani u indeksu i u ISVU sustavu.

C) postupak upisa za studente s više nepoloženih ispita iz ak. god. 2018./'19.:

 1. Kod odabira predmeta, potrebno je prvo odabrati nepoložene predmete iz akademske godine 2018./2019., a zatim dodati sve predmete koji se mogu dodati do maksimalne upisne kvote;
 2. Provesti korake od b) do e) opisane za slučaj svih položenih ispita (slučaj A);
 3. Predati indeks na referadu radi upisa predmeta (naljepnica) i ovjere indeksa, odnosno da se upis obavi u cijelosti;

Prema Pravilniku o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima RGN fakulteta (čl. 36) moguće je polaganje ljetnih predmeta u zimskom ispitnom roku ukoliko ste prošle ak. god. na to ostvarili pravo. Dakle, na te predmete se možete prijavljivati i polagati ih sve do ispita pred povjerenstvom na koji također možete izaći. U slučaju pada na ispitu pred povjerenstvom, a želite ponovno polagati taj predmet u zimskom ispitnom roku, javite se Studentskoj referadi da Vam doda taj predmet na upisni list. U tom slučaju polažete ga kao ovogodišnji predmet. Pri tome je potrebno imati na umu da se ispit iz istog predmeta može polagati najviše četiri puta u jednoj ak. god (čl. 36, st. 6 Pravilnika).
Studenti koji su prošle ak. god. završili polaganje nekog predmeta iz ljetnog semestra padom na ispitu pred povjerenstvom, a ukoliko žele isti polagati u zimskom ispitnom roku, moraju se na početku zimskog ispitnog roka također javiti Studentskoj referadi da im se taj predmet upiše u ljetni semestar ak. god. 2019./2020. U tom slučaju, također kontaktirajte predmetnog nastavnika i zamolite ga da taj predmet u ISVU u ak. god. 2019/2020. postavi na status odslušan, ukoliko ste ostvarili pravo na polaganje. Tek nakon toga možete prijaviti ispit.

U slučaju da su nakon polaganja ispita iz akademske godine 2018./2019. stečeni uvjeti za upis dodatnih ECTS bodova, napisati molbu prodekanu. Molba se predaje u Urudžbeni ured.

Molimo studente da prije upisa provjere da li im svi položeni ispiti evidentirani u indeksu i u ISVU sustavu.

Studenti, kojima je odobreno plaćanje školarine u ratama, neće moći obaviti upis u ljetni semestar ak. god. 2019./'20. dok ne podmire dugovanje.

Indekse je potrebno predati u Studentsku referadu najkasnije do 28.2.2020.

U slučaju problema sa studomatom javiti se ISVU koordinatoru mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


Prodekan za nastavu i studente:
Izv. prof. dr. sc. Dalibor Kuhinek