Preddiplomski studijski program - Rudarstvo

Trajanje: 3 godine

Potrebno ECTS bodova: 180

Studijski program Rudarstvo

Akademski naziv:

Sveučilišni prvostupnik / sveučilišna prvostupnica (baccalaureus) inženjer rudarstva (kratica: univ.bacc.ing.min.)

Kompetencije studenata preddiplomskog studija Rudarstva

 • Temeljna znanja iz područja tehničkih i prirodnih znanosti
 • Sposobnost primjene stečenih znanja pri samostalnom obavljanju stručnih poslova i rješavanju problema srednje složenosti kod površinske i podzemne eksploatacije mineralnih sirovina(miniranje, strojno dobivanje, transport, oplemenjivanje, vjetrenje, odvodnjavanje, procjena stabilnosti i sigurnosti objekata izgrađenih u tlima i stijenama)
 • Sposobnost odabira i primjene odgovarajućih analitičkih metoda i postupaka te opreme potrebne u laboratorijskim i terenskim istraživanjima
 • Sposobnost korištenja aktualnih informacijskih tehnologija za prikupljanje i obradu podataka prikupljenih novim istraživanjima ili iz postojeće literature, baza podataka i drugih izvora informacija
 • Vještine i kvalitete nužne za veću učinkovitost i za prepoznavanje potrebe za dugoročnim profesionalnim razvojem i suradnjom sa stručnjacima iz drugih disciplina.

Preddiplomski studijski program - Rudarstvo - PDF.

NAVIGACIJA

 • Preddiplomski studij
 • Diplomski studij
 • Poslijediplomski studij
 • PROGRAMI MOBILNOSTI
 • Cjeloživotno učenje
 • 1. Semestar

  Obavezni predmeti 1

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Engleski jezik 
  Ne
  2.0901
  Matematika 1 
  Ne
  6.52701
  Nacrtna geometrija 
  Ne
  5.01801
  Osnove računalstva i programiranje 
  Ne
  5.01801
  Tjelesna i zdravstvena kultura 1 
  Ne
  0.0901
  Uvod u geotehnologiju 
  Ne
  4.01351
  Uvod u mineralogiju i petrologiju 
  Ne
  7.5901

  2. Semestar

  Obavezni predmeti 2

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Fizika 
  Ne
  5.01802
  Kemija 
  Ne
  6.52702
  Matematika 2 
  Ne
  6.52702
  Nacrtna geometrija s računalnom grafikom 
  Ne
  5.01802
  Opća geologija 
  Ne
  5.01802
  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 
  Ne
  0.0902
  Znanost, tehnika i društvo 
  Ne
  2.0902

  3. Semestar

  Obavezni predmeti 3

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Mehanika fluida 
  Ne
  5.01203
  Opća mehanika 
  Ne
  8.51053
  Osnove elektrotehnike 
  Ne
  5.0603
  Primijenjena geologija 
  Ne
  3.5453
  Termodinamika 
  Ne
  5.0603
  Tjelesna i zdravstvena kultura 3 
  Ne
  0.0903

  Izborni predmeti 3

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Strukturna geologija 
  Ne
  3.0603
  Rudna ležišta 
  Ne
  3.0453

  4. Semestar

  Obavezni predmeti 4

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Bušenje 
  Ne
  4.5604
  Geodezija i rudarska mjerenja 
  Ne
  5.5674
  Ljetna praksa 
  Ne
  0.01504
  Otpornost materijala 
  Ne
  6.0754
  Rudarski i geotehnički strojevi 
  Ne
  4.5604
  Tjelesna i zdravstvena kultura 4 
  Ne
  0.0904
  Transport i izvoz 
  Ne
  6.5824

  Izborni predmeti 4

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Osnove strojarstva 
  Ne
  3.0454
  Geotehničko inženjerstvo okoliša 
  Ne
  3.0454
  Hidrologija i hidrogeologija 
  Ne
  3.0454
  Applied Mineralogy and Petrology 
  Ne
  3.0454

  5. Semestar

  Obavezni predmeti 5

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Mehanika stijena 1 
  Ne
  4.5605
  Mehanika tla 1 
  Ne
  4.5605
  Miniranje 1 
  Ne
  5.5675
  Podzemna eksploatacija 
  Ne
  5.5675
  Površinska eksploatacija 
  Ne
  7.0905

  Izborni predmeti 5

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Osnove ekologije i zaštite okoliša 
  Ne
  3.0455
  Primijenjeni računalni programi 
  Ne
  3.0455
  Geologija okoliša 
  Ne
  3.0905
  Alternativne metode eksploatacije 
  Ne
  3.0455

  6. Semestar

  Obavezni predmeti 6

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Ekonomika rudarstva 
  Ne
  2.0306
  Eksploatacija i obrada arhitektonsko građevnog kamena 
  Ne
  7.0906
  Oplemenjivanje mineralnih sirovina 1 
  Ne
  7.5906
  Tehnika sigurnosti 
  Ne
  5.5676
  Vjetrenje i odvodnjavanje 
  Ne
  5.0676
  Završni rad 
  Ne
  3.006

  1. Semestar

  Obavezni predmeti 1

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Engleski jezik 
  Ne
  2.0901
  Matematika 1 
  Ne
  6.52701
  Nacrtna geometrija 
  Ne
  5.01801
  Osnove računalstva i programiranje 
  Ne
  5.01801
  Tjelesna i zdravstvena kultura 1 
  Ne
  0.0901
  Uvod u geotehnologiju 
  Ne
  4.01351
  Uvod u mineralogiju i petrologiju 
  Ne
  7.5901

  2. Semestar

  Obavezni predmeti 2

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Fizika 
  Ne
  5.01802
  Kemija 
  Ne
  6.52702
  Matematika 2 
  Ne
  6.52702
  Nacrtna geometrija s računalnom grafikom 
  Ne
  5.01802
  Opća geologija 
  Ne
  5.01802
  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 
  Ne
  0.0902
  Znanost, tehnika i društvo 
  Ne
  2.0902

  3. Semestar

  Obavezni predmeti 3

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Mehanika fluida 
  Ne
  5.01203
  Opća mehanika 
  Ne
  8.51053
  Osnove elektrotehnike 
  Ne
  5.0603
  Primijenjena geologija 
  Ne
  3.5453
  Termodinamika 
  Ne
  5.0603
  Tjelesna i zdravstvena kultura 3 
  Ne
  0.0903

  Izborni predmeti 3

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Strukturna geologija 
  Ne
  3.0603
  Rudna ležišta 
  Ne
  3.0453

  4. Semestar

  Obavezni predmeti 4

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Bušenje 
  Ne
  4.5604
  Geodezija i rudarska mjerenja 
  Ne
  5.5674
  Ljetna praksa 
  Ne
  0.01504
  Otpornost materijala 
  Ne
  6.0754
  Rudarski i geotehnički strojevi 
  Ne
  4.5604
  Tjelesna i zdravstvena kultura 4 
  Ne
  0.0904
  Transport i izvoz 
  Ne
  6.5824

  Izborni predmeti 4

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Osnove strojarstva 
  Ne
  3.0454
  Geotehničko inženjerstvo okoliša 
  Ne
  3.0454
  Hidrologija i hidrogeologija 
  Ne
  3.0454
  Applied Mineralogy and Petrology 
  Ne
  3.0454

  5. Semestar

  Obavezni predmeti 5

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Mehanika stijena 1 
  Ne
  4.5605
  Mehanika tla 1 
  Ne
  4.5605
  Miniranje 1 
  Ne
  5.5675
  Podzemna eksploatacija 
  Ne
  5.5675
  Površinska eksploatacija 
  Ne
  7.0905

  Izborni predmeti 5

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Osnove ekologije i zaštite okoliša 
  Ne
  3.0455
  Primijenjeni računalni programi 
  Ne
  3.0455
  Geologija okoliša 
  Ne
  3.0905
  Alternativne metode eksploatacije 
  Ne
  3.0455

  6. Semestar

  Obavezni predmeti 6

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Ekonomika rudarstva 
  Ne
  2.0306
  Eksploatacija i obrada arhitektonsko građevnog kamena 
  Ne
  7.0906
  Oplemenjivanje mineralnih sirovina 1 
  Ne
  7.5906
  Tehnika sigurnosti 
  Ne
  5.5676
  Vjetrenje i odvodnjavanje 
  Ne
  5.0676
  Završni rad 
  Ne
  3.006

  Satnica

   

  ...preddiplomskog studija Rudarstva za ak. god. 2017/2018 - Ljetni semestar:

   

  ...preddiplomskog studija Rudarstva za ak. god. 2017/2018 - Zimski semestar:

   

  ...preddiplomskog studija Rudarstva za ak. god. 2016/2017 - Ljetni semestar:

   

  ...preddiplomskog studija Rudarstva za ak. god. 2016/2017 - Zimski semestar:

  Dokumenti