Trajanje: 3 godine

Potrebno ECTS bodova: 180

Studijski program Rudarstvo

Akademski naziv:
Sveučilišni prvostupnik / sveučilišna prvostupnica (baccalaureus) inženjer rudarstva (kratica: univ.bacc.ing.min.)

Kompetencije studenata preddiplomskog studija Rudarstva

  • Temeljna znanja iz područja tehničkih i prirodnih znanosti
  • Sposobnost primjene stečenih znanja pri samostalnom obavljanju stručnih poslova i rješavanju problema srednje složenosti kod površinske i podzemne eksploatacije mineralnih sirovina(miniranje, strojno dobivanje, transport, oplemenjivanje, vjetrenje, odvodnjavanje, procjena stabilnosti i sigurnosti objekata izgrađenih u tlima i stijenama)
  • Sposobnost odabira i primjene odgovarajućih analitičkih metoda i postupaka te opreme potrebne u laboratorijskim i terenskim istraživanjima
  • Sposobnost korištenja aktualnih informacijskih tehnologija za prikupljanje i obradu podataka prikupljenih novim istraživanjima ili iz postojeće literature, baza podataka i drugih izvora informacija
  • Vještine i kvalitete nužne za veću učinkovitost i za prepoznavanje potrebe za dugoročnim profesionalnim razvojem i suradnjom sa stručnjacima iz drugih disciplina.

Preddiplomski studijski program - Rudarstvo - PDF.


1. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Engleski jezik 
Ne
2.0901
Matematika 1 
Ne
6.52701
Nacrtna geometrija 
Ne
5.01801
Osnove računalstva i programiranje 
Ne
5.01801
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 
Ne
0.0901
Uvod u geotehnologiju 
Ne
4.01351
Uvod u mineralogiju i petrologiju 
Ne
7.5901
 
2. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Fizika 
Ne
5.01802
Kemija 
Ne
6.52702
Matematika 2 
Ne
6.52702
Nacrtna geometrija s računalnom grafikom 
Ne
5.01802
Opća geologija 
Ne
5.01802
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 
Ne
0.0902
Znanost, tehnika i društvo 
Ne
2.0902
 
3. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Mehanika fluida 
Ne
5.01203
Opća mehanika 
Ne
8.51053
Osnove elektrotehnike 
Ne
5.0603
Primijenjena geologija 
Ne
3.5453
Termodinamika 
Ne
5.0603
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 
Ne
0.0903
Izborni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Strukturna geologija 
Ne
3.0603
Rudna ležišta 
Ne
3.0453
 
4. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Bušenje 
Ne
4.5604
Transport i izvoz 
Ne
6.5824
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 
Ne
0.0904
Rudarski i geotehnički strojevi 
Ne
4.5604
Otpornost materijala 
Ne
6.0754
Ljetna praksa 
Ne
0.01504
Geodezija i rudarska mjerenja 
Ne
5.5674
Izborni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Osnove strojarstva 
Ne
3.0454
Geotehničko inženjerstvo okoliša 
Ne
3.0454
Hidrologija i hidrogeologija 
Ne
3.0454
Applied Mineralogy and Petrology 
Ne
3.0454
 
5. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Mehanika stijena 1 
Ne
4.5605
Mehanika tla 1 
Ne
4.5605
Miniranje 1 
Ne
5.5675
Podzemna eksploatacija 
Ne
5.5675
Površinska eksploatacija 
Ne
7.0905
Izborni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Osnove ekologije i zaštite okoliša 
Ne
3.0455
Primijenjeni računalni programi 
Ne
3.0455
Geologija okoliša 
Ne
3.0905
Alternativne metode eksploatacije 
Ne
3.0455
 
6. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Ekonomika rudarstva 
Ne
2.0306
Eksploatacija i obrada arhitektonsko građevnog kamena 
Ne
7.0906
Oplemenjivanje mineralnih sirovina 1 
Ne
7.5906
Tehnika sigurnosti 
Ne
5.5676
Vjetrenje i odvodnjavanje 
Ne
5.0676
Završni rad 
Ne
3.006
 
1. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Engleski jezik 
Ne
2.0901
Matematika 1 
Ne
6.52701
Nacrtna geometrija 
Ne
5.01801
Osnove računalstva i programiranje 
Ne
5.01801
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 
Ne
0.0901
Uvod u geotehnologiju 
Ne
4.01351
Uvod u mineralogiju i petrologiju 
Ne
7.5901
 
2. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Fizika 
Ne
5.01802
Kemija 
Ne
6.52702
Matematika 2 
Ne
6.52702
Nacrtna geometrija s računalnom grafikom 
Ne
5.01802
Opća geologija 
Ne
5.01802
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 
Ne
0.0902
Znanost, tehnika i društvo 
Ne
2.0902
 
3. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Mehanika fluida 
Ne
5.01203
Opća mehanika 
Ne
8.51053
Osnove elektrotehnike 
Ne
5.0603
Primijenjena geologija 
Ne
3.5453
Termodinamika 
Ne
5.0603
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 
Ne
0.0903
Izborni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Strukturna geologija 
Ne
3.0603
Rudna ležišta 
Ne
3.0453
 
4. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Bušenje 
Ne
4.5604
Transport i izvoz 
Ne
6.5824
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 
Ne
0.0904
Rudarski i geotehnički strojevi 
Ne
4.5604
Otpornost materijala 
Ne
6.0754
Ljetna praksa 
Ne
0.01504
Geodezija i rudarska mjerenja 
Ne
5.5674
Izborni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Osnove strojarstva 
Ne
3.0454
Geotehničko inženjerstvo okoliša 
Ne
3.0454
Hidrologija i hidrogeologija 
Ne
3.0454
Applied Mineralogy and Petrology 
Ne
3.0454
 
5. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Mehanika stijena 1 
Ne
4.5605
Mehanika tla 1 
Ne
4.5605
Miniranje 1 
Ne
5.5675
Podzemna eksploatacija 
Ne
5.5675
Površinska eksploatacija 
Ne
7.0905
Izborni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Osnove ekologije i zaštite okoliša 
Ne
3.0455
Primijenjeni računalni programi 
Ne
3.0455
Geologija okoliša 
Ne
3.0905
Alternativne metode eksploatacije 
Ne
3.0455
 
6. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Ekonomika rudarstva 
Ne
2.0306
Eksploatacija i obrada arhitektonsko građevnog kamena 
Ne
7.0906
Oplemenjivanje mineralnih sirovina 1 
Ne
7.5906
Tehnika sigurnosti 
Ne
5.5676
Vjetrenje i odvodnjavanje 
Ne
5.0676
Završni rad 
Ne
3.006
 

Satnica

 

...preddiplomskog studija Rudarstva za ak. god. 2017/2018 - Zimski semestar:

 

...preddiplomskog studija Rudarstva za ak. god. 2016/2017 - Ljetni semestar:

 

...preddiplomskog studija Rudarstva za ak. god. 2016/2017 - Zimski semestar:

 

...preddiplomskog studija Rudarstva za ak. god. 2015/2016 - Ljetni semestar:

 

...preddiplomskog studija Rudarstva za ak. god. 2015/2016 - Zimski semestar:

 

Dokumenti

Povratak na vrh