Regionalna geologija

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Predavanja30
Terenske vježbe15
 

Opis predmeta: P1: Definicija regionalne geologije (različiti pristupi). Razvoj regionalne geologije kroz razvoj geološke znanosti.
P2: Postanak svemira. Postanak sunčevog sustava. Postanak Zemlje.
P3: Geološka građa planeta sunčevog sustava. Geološka građa i sastav meteorita. Uloga meteorita u spoznaji o geološkoj građi Zemlje.
P4: Opća regionalizacija Zemlje kao nebeskog tijela. Oceani. Oceanologija i marinska geologija.
P5: Regionalna geologija u svjetlu tektonike ploča.
P6: Tipovi granica među pločama. Divergentne, konvergentne i pasivne granice
P7: Geološka građa oceana. Pacifički, Atlanski, Indijski i Sjeverni ledeni ocean.
P8: Geološka građa kontinenata. Kratoni, kontinentalne jezgre, epikontinentalna mora.(Europa, Azja, Afrika, Sjeverna i Južna Amerika, Australija, Antarktik)
P9: Orogeneza. Wilsonov ciklis
P10: Nastanak ulančanih gorja. Ulančana gorja kroz geološku povijest.
P11: Mlada ulančana gorja. Alpidi u najširem smislu
P12: Javni seminari na zadanu temu
P13: Javni seminari na zadanu temu
P14: Javni seminari na zadanu temu
P15: Javni seminari na zadanu temu

ISHODI UČENJA:

1. Naučiti će recentne spoznaje o postanku svemira, sunčevog sustava i Zemlje

2. Saznati će općenitu regionalizaciju Zemlje, geološku i geodinamski evoluciju Kore koja je dovela do današnje raspodjele kopna i mora

3. U potpunosti se ovladati tektonikom ploča i glavnim velikim strukturama koje su iz nje proizašle (kratoni, orogeni, oceani...)

4. Naučiti će posljedice tektonike ploča u regionalnom mjerilu (rudna ležišta, seizmotektonska aktivnost, geotermalna energija...)

5. Naučiti će položaj geoloških regionalnih struktura u Hrvatskoj i njihovo mjesto i uloga u recentnim geološkim zbivanjima

6. Kroz izrade seminara prezentirati će najinteresantnije regionalne geološke odnose na Zemlji

 

Obavezna literatura:1. Herak, M. (1984): Geologija. Školska knjiga, Zagreb.
Park, R.G. (1997): Foundations of Structural Geology. Stanley Thornes, Cheltenham, United Kingdom.
Donald L. Turcotte & Gerald Shubert (2002): Geodynamics. Cambridge University Press. Cambridge, United Kingdom.
Preporučena literatura:1. Internetski izvori

 

Ishodi učenja: