Osnove geofizičkih istraživanja 1

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: prof. dr. sc. Franjo Šumanovac


Izvođači: asistent Ana Brcković, mag. geol. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Terenske vježbe15
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta: Upoznavanje s metodama geofizičkih istraživanja i njihovom primjenom u definiranju geološke građe i sastava terena: u istraživanju ugljikovodika i čvrstih mineralnih sirovina, u geotehničkim istraživanjima, istraživanjima podzemnih voda i istraživanjima okoliša.

Ishodi učenja:Razumjeti gravimetrijski regional i rezidual; znati definirati dubinu uzročnika magnetne anomalije metodama tangenti; izračunati i interpretirati krivulju geoelektričnog sondiranja, razumjeti rad instrumenata za gravimetrijska, magnetometrijska i električna istraživanja.

Obveze studenata: Pohađanje nastave (predavanja, vježbe i terenska nastava), predani programi, položen barem jedan kolokvij.
Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: Položeni svi kolokviji ili pismeni i usmeni ispit (80%), predani programi (20%).

 

Obavezna literatura:1. Šumanovac, F. (2012): Osnove geofizičkih istraživanja. Sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb.
Preporučena literatura:1. Griffits, D.H. & King, R.F. (1981): Applied Geophysics for Engineers and Geologists, Pergamon Press, Oxford.

Parasnis, D.S. (1986): Principles of Applied Geophysics, Chapman and Hall, New York

 

Ishodi učenja: