Opremanje i održavanje bušotina 1

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelj: dr. sc. doc. Borivoje Pašić

Izvođač: asistent Igor Medved

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe22
Predavanja30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CiLJEVI PREDMETA

Osposobljavanje studenata za razumijevanje međuovisnosti sredstava i činilaca okoline pri opremanju i
održavanju bušotina. Nadgledanje i provođenje postupaka opremanja i održavanja bušotina. Primjenjivanje
sigurnosnih mjera protueksplozijske i protupožarne zaštite, te zaštite od opasnih plinova.


SADRŽAJ PREDMETA (PREDAVANJA)

P1 Uvod u kolegij
P2 Uvod u kolegij
P3 Opremanje eruptivnih bušotina
P4 Proizvodni niz cijevi (tubing)
P5 Postrojenja
P6 Postrojenja II
P7 Pakeri (načini aktiviranja)
P8 Pakeri (veze; dvojni pakeri)
P9 Kretanja i sile u sustavu tubinga i pakera
P10 Dubinska kontrolna i sigurnosna oprema
P11 Cementiranje pod tlakom (skviziranje)
P12 Perforiranje (propucavanje)
P13 Osvajanje bušotina
P14 Mehanizirano pridobivanje (dizanje) nafte iz bušotine- općenito
P15 Održavanje bušotina

SADRŽAJ PREDMETA (VJEŽBE)

V1 Uvod u vježbe
V2 Mehanička svojstva cijevi Dotezanje spojeva Hidrostatička ispitivanja
V3 Uzdužna naprezanja Torziona naprezanja
V4 Tlak rasprskavanja Tlak gnječenja
V5 Ovalnost cijevnih alatki
V6 Kombinirana naprezanja
V7 Kombinirana naprezanja II
V8 PRVI KOLOKVIJ
V9 Cijevne alatke u bušotini Neutralna točka
V10 Kretanja i sile u nizu tubinga
V11 Kretanja i sile u nizu tubinga II
V12 Određivanje naprezanja
V13 DRUGI KOLOKVIJ
V14 Terenska nastava

ISHODI UČENJA
(1) mogućnost rada sa sustavima opremanja i održavanja bušotina; (2) poznavanje djelovanja i funkcionalnosti dubinske opreme; (3) mogućnost određivanja (numerički) primjenjivosti opreme i dozvoljenih naprezanja; (4) te kretanja i sila u sustavu

OBVEZE STUDENTA
pohađanje nastave minimalno 70%, obavezno prisustvo na terenskoj nastavi

NAČIN POLAGANJA ISPITA
Uspjeh na dva kolokvija oslobađa studenta pismenog dijela ispita. Negativna ocjena na pismenom dijelu ispita predstavlja pad na ispitu. Na usmenom dijelu ispita odgovara se na osam pitanja iz grupe koju student izvuće iz dvadeset mogućih omotnica.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
Matanović, D. (1999): Cijevne alatke pri opremanju i održavanju bušotina. Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, 1999.Obavezna
Matanović, D., Moslavac, B. (2011): Opremanje i održavanje bušotina. Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, 2011.Obavezna
Perrin, D., Caron,M., Gaillot,G.: Oil and Gas Field Development Techniques; Well Completion and Servicing, Editions Technip, Paris, 1999, 325 str.Preporučena
 

Nastava

5. semestar - obvezni predmet studija Naftno rudarstvo

NAVIGACIJA