Geotehnička ispitivanja i opažanja

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dubravko Domitrović


Izvođači: poslijedoktorand dr. sc. Karolina Herceg, mag. ing. min. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Terenske vježbe15
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Upoznavanje s laboratorijskim i terenskim metodama ispitivanja tla, stijena i stijenskih masa. Opis uloge geotehničkog instrumentiranja tijekom različitih faza građenja objekata uključujući nasipe, brane, umjetne i prirodne kosine, bušene pilote, te podzemne prostorije i tunele.

ISHODI UČENJA PREDMETA
Nakon uspješno savladanog predmeta, student će:
Poznavati regulativu za planiranje i izvođenje geotehničkih istraživačkih radova s ciljem osiguranja kvalitete dobivenih rezultata ispitivanja,
Poznavati metode uzorkovanja tla i stijena,
Poznavati metode laboratorijskih i terenskih ispitivanja tla,
Poznavati metode terenskih ispitivanja stijenske mase,
Poznavati metode geotehničkih opažanja.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja
Laboratorijske vježbe i praktičan rad

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
Tjedan 1 Uvod
Tjedan 2 Uzorkovanje tla i stijena
Tjedan 3 Laboratorijska ispitivanja tla
Tjedan 4 Laboratorijska ispitivanja tla
Tjedan 5 Terenska ispitivanja tla (CPT)
Tjedan 6 Terenska ispitivanja tla (SPT, DP, WST, FVT)
Tjedan 7 Terenska ispitivanja tla (DMT)
Tjedan 8 Terenska ispitivanja tla (PMT, PLT)
Tjedan 9 Terenska ispitivanja stijenske mase (FDT, PLT, LFJT)
Tjedan 10 Terenska ispitivanja stijenske mase (DST)
Tjedan 11 Terenska ispitivanja stijenske mase (2D i 3D mjerenja naprezanja, vodopropusnost)
Tjedan 12 Općenito o geotehničkim opažanjima
Tjedan 13 Opažanje pomaka/deformacija, naprezanja, razine podzemne vode, pornog tlaka itd.
Tjedan 14 Kolokvij

OBVEZE STUDENATA
Student je obavezan tijekom semestra izraditi 1 seminarski rada, položiti 1 kolokvij, te prisustvovati nastavi (max 3 izostanka).

NAČIN POLAGANJA ISPITA
U završnoj ocjeni kolegija seminarski rad nosi 50% i kolokvij 50% ukupne ocjene.

 

Obavezna literatura:1. Domitrović D., Herceg K. (2019): Geotehnička ispitivanja i opažanja, nastavni materijali i prezentacije (Merlin)
2. Mulabdić M. (2018): Ispitivanje tla u geotehničkom laboratoriju
3. Sabatini P.J., Bachus R.C., Mayne P.W., Schneider J.A., Zettler T.E. (2002): FHWA-IF-02-034: GEOTECHNICAL ENGINEERING CIRCULAR NO. 5 Evaluation of Soil and Rock Properties
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: