Paleontologija

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelj: dr. sc. prof. Jasenka Sremac dipl. ing.

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: Nastava iz predmeta paleontologija sastoji se iz sljedećih cjelina:

1.Uvodni dio (definicija fosila, tafonomski procesi i procesi fosilizacije, fosilna ležišta, prezervacijski potencijal i metode rada).
2.Mineralogija i građa skeleta kao temelj sistematike u paleontologiji. Usporedba paleontološke sistematike s prirodnom taksonomijom.
3.Pregled fosilnog zapisa po pojedinim skupinama, s posebnim osvrtom na fosilne nalaze u Hrvatskoj. Prokaryota, Protozoa, Protophyta, Plantae, Parazoa, Cnidaria, Mollusca, Annelida, Arthropoda, Bryozoa, Brachiopoda, Echinodermata, Hemichordata, Chordata.
4.Primjena fosila u paleoekologiji i biostratigrafiji. Kratki pregled Zemljine povijesti.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
Clarkson, E.N.K. (2008): Invertebrate Paleontology and Evolution. 4th edition. Uvod. 47 str. Blackwell Sci.Obavezna
Sremac, J. (2013): Fosili i fosilizacija. Nove spoznaje. 22 str., Hrvatska geološka ljetna škola.Obavezna
Doyle,P.: Understanding Fossils. Wiley, Chichester, 1996 Raup,D.M. & Stanley, S.M. : Principles of Palaeontology. Freeman, San Francisco, 1978. Sremac,J.: Opća paleontologija. Skripta, PMF, Zagreb, 1999.Obavezna
Pojeta, J. Jr. & Springer, D. A. (2001): Evolution and the Fossil Record. Amer. Geol. Inst., Pal. Soc. 36 str.Preporučena
Benton, M. J. (2005): Vertebrate Palaeontology. 3rd edition. 467 str. .Preporučena
Benton, M. J. (1993): Fossil Record 2. 839 str., Chapman & Hall.Preporučena
Dilcher, D. L. (2001): Paleobotany: some aspects of non-flowering and flowering plant evolution. Taxon 50, str 697-711.Preporučena
Sremac, J. (2014): Evolucija života na Zemlji. Nove spoznaje. 11 str., Hrvatska geološka ljetna škola.Preporučena
 

Nastava

3. semestar - obvezni predmet studija Geološko inženjerstvo