Osnove strojarstva

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelj: dr. sc. doc. Luka Perković

Nositelj: dr. sc. izv. prof. Tomislav Kurevija

Izvođač: asistent Amalia Lekić

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja45
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Razumijevanje osnovnih pojmova i proračunskih metoda u području strojarstva. Temeljnim postulatima student se, kroz izvorne i recentne znanstvene i stručne radove, osposobljava za nastavak samostalnog usavršavanja, ali i djelovanja u naftno-rudarskoj praksi.

SADRŽAJ PREDMETA

PREDAVANJA:

P1 - Tehnički materijali i radne tvari
P2 - Hipoteza kontinuuma; Zakoni očuvanja materije, energije, količine gibanja i dopunske relacije; Primjena zakona očuvanja
P3 - Kinematika i dinamika sustava, osnove mehanizama
P4 - Elementi strojeva: rastavljivi i nerastavljivi spojevi
P5 - Elementi strojeva: osovine i vratila, proračun čvrstoće vratila
P6 - Elementi strojeva: osovine i vratila, proračun čvrstoće vratila
P7 - Pogonski sklopovi: izvori snage (GenSet-ovi, elektromotori)
P8 - Pogonski sklopovi: prijenosnici snage (lančani, remenski, tarni, zupčasti), spojke i kočnice
P9 - Pogonski sklopovi: trošila snage (klipne i centrifugalne pumpe)
P10 - Cjevovodi, regulacijski i zaporni elementi cjevovoda
P11 - Električne potopne pumpe
P12 - Osnove dinamike i regulacije sustava, primjer za Rankine-ov proces s vodenom parom
P13 - Statički proračun cijevnih mreža
P14 - Dinamički proračun cijevnih mreža
P15 - Razno

VJEŽBE:
V1 - Klasifikacija tehničkih materijala i radnih tvari
V2 - Primjena zakona očuvanja
V3 - Primjena zakona očuvanja
V4 - Proračun vijčanog spoja
V5 - Proračun vratila - seminar
V6 - Proračun pogonskog sklopa
V7 - Proračun pogonskog sklopa
V8 - Proračun pogonskog sklopa
V9 - Proračun pogonskog sklopa
V10 - Kolokvij 1: Izračun otvorenog i zatvorenog cirkulacijskog kruga, Izračun sustava pumpa - cjevovod
V11 - Modeliranje pojednostavljenih cjevovodnih sustava s klipnim pumpama
V12 - Proračun višefaznog protoka kroz električnu potopnu pumpu (centrifugalna) - seminar
V13 - Dinamički proračun Rankine-ovog procesa
V14 - Matematičke postavke regulacije ventila i načelni primjer regulacije momenta na top drive sustavu
V15 - Kolokvij 2; Proračun cijevnih mreža

Obveze studenata: Prisustvovanje predavanjima i vježbama

Način polaganja ispita: Kolokviji, pismeni i usmeni, domaće zadaće, seminar

 

Literatura:

Nastava

4. semestar - obvezni predmet studija Naftno rudarstvo

NAVIGACIJA