Tehnika izrade bušotina 1

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelj: dr. sc. doc. Borivoje Pašić

Izvođač: asistent Igor Medved

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe22
Predavanja45
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA: Osposobljavanje studenata za razumijevanje međuovisnosti sredstava i činilaca okoline pri izradi bušotina. Smisao je u mogućnosti vrednovanja (rangiranja) i numeričkog određivanja mogućnosti primjene postrojenja i dubinskih alatki.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI: Upoznavanje sa sustavima za izradu bušotina, postrojenjima, pogonskim sustavima, sustavima prijenosa energije, isplačnim sustavom, preventerskim sustavom, dubinskim alatkama (cijevi, dlijeta, dubinski motori).

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
- mogućnost rada sa sustavima za izradu bušotina;
- poznavanje djelovanja i funkcionalnosti površinske i dubinske opreme;
- mogućnost određivanja (numerički) primjenjivosti opreme i dozvoljenih naprezanja.

PREDAVANJA:
P1 - Uvod
P2 - Bušaća postrojenja
P3 - Bušaća postrojenja + podstrukture
P4 - Bušaće alatke - općenito
P5 - Bušaće šipke, teške šipke, radna šipka
P6 - Zaštitne cijevi
P7 - Dlijeta
P8 - Klasifikacija dlijeta; trošenje
P9 - Dizalica; kočnica
P10 - Bušaće uže i koloturni sustav
P11 - Vrtaći (bušaći) stol; vršni pogon
P12 - Preventeri
P13 - Isplačne sisaljke
P14 - Isplačne sisaljke; isplačna glava; gibljivo tlačno crijevo; stojka
P15 - Sustav za pripremu i pročišćavanje isplake

VJEŽBE:
V1 - Uvod
V2 - Niz bušaćih alatki; odabir pojedinih dijelova niza bušaćih alatki i njihove duljine
V3 - Uzdužna naprezanja; torziona naprezanja
V4 - Tlak rasprskavanja; tlak gnječenja
V5 - Kombinirana naprezanja
V6 - konstrukcija bušotine, odabir
V7 - PRVA PROVJERA
V8 - Odabir dlijeta i ocjena istrošenosti dlijeta
V9 - Dimenzioniranje kočionog sustava; kinetički proračun dizalice
V10 - Odabir bušaćeg užeta; proračun rada rad užeta
V11 - Moment dotezanja bušaćih alatki
V12 - Određivanje volumena isplake u sustavu i potrebnog volumena isplačnih bazena
V13 - Određivanje dobave i radnog tlak isplačne sisaljke
V14 - DRUGA PROVJERA
V15 - Terenska nastava

OBVEZE STUDENATA: Pohađanje nastave minimalno 80%, obavezno prisustvo na terenskoj nastavi.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU: Uspjeh na dva kolokvija oslobađa studenta pismenog dijela ispita. Negativna ocjena na pismenom dijelu ispita predstavlja pad na ispitu.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
1. Matanović, D.: Tehnika izrade bušotina, Priručnik s primjerima, RGN fakultet, Zagreb, 2007, ISBN 953-6923-08-4Obavezna
1. Evseenko, M.A.: Spravočnik o bureniju neftjanih skvažin, Gostopteh. Izdat., Moskva, 1947, str. 293-298Preporučena
 

Nastava

3. semestar - obvezni predmet studija Naftno rudarstvo

NAVIGACIJA