Geoarheologija

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Sondi

Nositelji: doc. dr. sc. Marcel Burić


Izvođači: prof. dr. sc. Ivan Sondi, dipl. ing. (A, PK)

Izvođači:doc. dr. sc. Marcel, Burić (A, PK)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Vježbe u praktikumu15
 

Opis predmeta: Upoznavanje s ulogom geoznanosti u modernim arheološkim istraživanjima. Upoznavanje s temeljnim načelima arheologije i arheometrije. Povezanost arheologije i modernih instrumentalnih metoda i tehnika u što vjerodostojniijim rješavanjima arheoloških pitanja vezanim za konkretni arheološki iskopani materijal.

Položeni ispiti iz Kemije, Opće mineralogije i Sistematske mineralogije.

1. Studenti će usvojiti znanja o osnovnim metodama i tehnikama istraživanja arheoloških materijala - kamena, keramike, stakla i metalnih predmeta.
2. Studenti će usvojiti znanja o osnovnim principima arheometrije i njenom značaju za moderna arheološka istraživanja.

Studenti tijekom semestra imaju obavezu redovito pohađati nastavu i vježbe (ne smiju izostati više od 3 puta s predavanja i 3 puta s vježbi).

Pravo na potpis i izlazak na usmeni ispit imaju studenti koji su uredno pohađali predavanje, vježbe i uspješno prezentirali seminarski rad na zadanu temu. Usmeni ispit se polaže u dva dijela. Prvi dio pokriva područje arheologije i polaže se kod prof. Durmana a drugi dio koji pokriva područje geoznanosti i arheometrije kod prof. Sondija. Konačna ocjena izračunava se iz prosjeka dviju ocjene.

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave

Predavanja
P1 Arheološka potreba za specijaliziranim geologom-slojevi i datiranje
P2 Spilje, materijali za nastambe, naselja i požari u njima
P3 Keramika i opeka kao rezultat paljenja gline i lesa
P4 Simbolika boja i minerala kao njihova sirovina
P5 Rudača, rudnici i metalurgija bakra i zlatni nalazi
P6 Metalurgija željeza i njezini tragovi
P7 Spektar peći od keramike do stakla
P8 - Uloga geoznanosti u modernim arheološkim istraživanjima-geoarheologija
P9 Uvod u arheometriju- geoznanost u arheometriji.
P10 Instrumentalne metode u geoarhologiji i arheometriji
P11. Arheometrija u istraživanjima podrijetla antičke keramike.
P12 Arheometrija u istraživanjima tehnoloških postupaka proizvodnje antičke keramike
P13 Primjeri istraživanja u geoarheologiji
P14 Podmorska geoarheologija
P15 Budućnost geoarheologije

Vježbe
V1 Posjet Zbirci Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta
V2 Posjet Zbirci Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta
V3 Posjet Arheološkom muzeju u Zagrebu
V4 Posjet Arheološkom muzeju u Zagrebu
V5 Posjet Arheološkom muzeju u Zagrebu
V6 Posjet Arheološkom muzeju
V7 Posjet Arheološkom muzeju
V8 Seminar na zadanu temu
V9 Seminar na zadanu temu
V10 Seminar na zadanu temu
V11 Seminar na zadanu temu
V12 Seminar na zadanu temu
V13 Seminar na zadanu temu
V14 Seminar na zadanu temu
V15 Seminar na zadanu temu

 

Obavezna literatura:1. Green, K. (2002): Archeology: An Introduction. Routledge, London.
2. Renfrew, C and Bahn, P.(2002): Archeology: Theories, Methods and Practice. Thames and Hudson, London.
3. Edwards, H. and Vandenabeele, P. (2012): Analytical Archaeometry. Royal Society of Chemistry, London.604s.
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: