Engleski jezik

Osnovni podaci

ECTS: 2.0

Nositelji: v. pred. dr. sc. Dubravka Pleše


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Predavanja30
 

Opis predmeta: A) OPIS PREDMETA ZA GEOLOŠKO INŽENJERSTVO

CILJEVI PREDMETA:
Upoznati se s jezikom specifičnim za geološku struku, ponoviti i utvrditi znanje gramatike te usvojiti i uvježbati stručni vokabular.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će:
1 razumjeti osnovne koncepte terminologije geološke struke na engleskom jeziku
2 studenti će naučiti značenje i izgovor novog vokabulara vezanog uz ovu struku

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1 Introduction - What is Geology?
P2 Important Principles of Geology
P3 History of Geology
P4 Writtent test 1
P5 Earth and Its Environment
P6 Geologic Time
P7 Tectonic plates
P8 Revision
P9 Writtent test 2
P10 Earthquakes
P11 Volcanoes 1
P12 Volcanoes 2
P13 Revision
P14 Written test 3
P15 End of Course


B) OPIS PREDMETA ZA NAFTNO RUDARSTVO

CILJEVI PREDMETA:
Upoznati se s jezikom specifičnim za naftnu struku, ponoviti i utvrditi znanje gramatike te usvojiti i uvježbati stručni vokabular.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će:
1 razumjeti osnovne koncepte terminologije naftne struke na engleskom jeziku
2 studenti će naučiti značenje i izgovor novog vokabulara vezanog uz ovu struku

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1 Introduction - The nature of petroleum
P2 Concepts of petroleum geology
P3 Basic rock properties
P4 Writtent test 1
P5 Porosity and permeability
P6 Subsurface pressures
P7 Petroleum exploration methods
P8 Revision
P9 Writtent test 2
P10 Cable tool drilling
P11 Equipment and basic technique
P12 Rotary drilling equipment
P13 Rotary drilling technique
P14 Written test 3
P15 End of Course

B) OPIS PREDMETA ZA RUDARSTVO

CILJEVI PREDMETA:
Upoznati se s jezikom specifičnim za rudarsku struku, ponoviti i utvrditi znanje gramatike te usvojiti i uvježbati stručni vokabular.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će:
1 razumjeti osnovne koncepte terminologije rudarske struke na engleskom jeziku
2 studenti će naučiti značenje i izgovor novog vokabulara vezanog uz ovu struku

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1 Introduction - Earth and Its Environment
P2 Tectonic plates
P3 What is mining?
P4 Writtent test 1
P5 History of mining
P6 Classification of economic minerals
P7 The life of a mine
P8 Writtent test 2
P9 Surface and underground mining
P10 Tunneling
P11 Mineral Processing
P12 Written test 3
P13 Mining safety
P14 Waste management
P15 Environmental protection in miningOBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA (ZA SVA TRI STUDIJA):
Studenti su obavezni uredno pohađati nastavu tijekom semestra, prisustvovati predavanjima te pisati kolokvije. Obavezni su pristupiti usmenom ispitu ako su na to stekli pravo.

 

Obavezna literatura:1. Pleše, Dubravka - Interna skripta iz engleskog jezika za studente naftnog rudarstva, Zagreb, 2010.
2. Pleše, Dubravka - Skripta iz engleskog jezika za studente geologije, Zagreb, 2007.
3. Pleše, Dubravka - Skripta iz engleskog jezika za studente rudarstva, Zagreb, 2012.
4. Tecilazić, Franci - Engleski tekstovi sa stručnom terminologijom za studente rudarstva, geologije i nafte, Zagreb 1971
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: