Engleski jezik 2

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelji: v. pred. dr. sc. Dubravka Pleše


Izvođači: v. pred. dr. sc. Dubravka Pleše, prof. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Proširiti poznavanje jezika specifičnog za naftnu struku, ponoviti i utvrditi znanje gramatike te usvojiti i uvježbati stručni vokabular. Izraditi i izložiti seminarski rad na engleskom jeziku.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će:
- primijeniti stečena znanja o engleskom stručnom jeziku iz prošlog semestra na izvornim stručnim i znanstvenim tekstovima i proširiti ta znanja kao i poznavanje stručnog vokabulara,
- prevoditi će s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski stručne /znanstvene tekstove iz područja naftnog rudarstva.
Pri izradi seminarskog rada studenti će samostalno koristiti stručnu i znanstvenu literaturu na engleskom jeziku. Svaki student pismeno će izraditi i usmeno javno izložiti svoj seminarski rad te sudjelovati u diskusiji na engleskom jeziku o izloženom radu kao i o pročitanim stručnim/znanstvenim tekstovima i temama iz relevantnih područja.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1 Introduction to the composition, functions and general nature of rotary drilling fluids
P2 Testing of drilling fluids
P3 Mud density
P4 Mud viscosity
P5 Multispeed viscosimeters
P6 Basic functions of the drilling fluids
P7 Composition and nature of common drilling fluids
P8 Field maintenance of mud systems
P9 Air, natural gas and aerated mud as a drilling fluid
P10 Other drilling methods - the turbodrill; Future use of Turbodrill
P11 Rotary drilling techniques; Fishing operations
P12 Coring and core analysis - general coring methods and equipment; Conventional coring
P13 Well logging
P14 Formation damage - causes
P15 Oil well cementing and casing practices End of course

A1 Introduction to writing and presenting papers
A2 Common mistakes in paper writing and presentation
A3 Paper writing and presenting - Q and A
A4 Practice in paper presentation
A5 Paper presentations
A6 Paper presentations
A7 Paper presentations
A8 Paper presentations
A9 Paper presentations
A10 Paper presentations
A11 Paper presentations
A12 Paper presentations
A13 Paper presentations
A14 Paper presentations
A15 Paper presentations, End of course

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su obavezni uredno pohađati nastavu tijekom semestra, prisustvovati predavanjima i vježbama te izložiti svoj seminarski rad. Obavezni su pristupiti usmenom ispitu ako su na to stekli pravo.

 

Obavezna literatura:1. Pleše, Dubravka - Interna skripta iz engleskog jezika za studente naftnog rudarstva, Zagreb, 2010.
2. Tecilazić, Franci - Engleski tekstovi sa stručnom terminologijom za studente rudarstva, geologije i nafte, Zagreb 1971
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: