Geologija fosilnih goriva

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Projektantske vježbe30
 

Opis predmeta: Ugljen kao energetsko gorivo, te metalurška i kemijsko-tehnološka sirovina - rezerve i potrošnja u svijetu i Hrvatskoj. Organski i anorganski spojevi u građi bilja - pougljenjivanje, biokemijski i geokemijski procesi. Klasifikacija ugljena po uporabnoj vrijednosti i stupnju pougljenjivanja. Ugljenonosne formacije - taložne sredine, teorije autohtonizma i alohtonizma. Vrste ugljikovodika. Postanak, migracija i nakupljanje nafte i plina ? matične i kolektorske stijene. Voda, nafta i plin u ležištu. Rad geologa u naftnogeološkim istraživanjima. Ležišta nafte i plina u Hrvatskoj i svijetu.

 

Obavezna literatura:1. Thomas, L. (2002): Coal Geology
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja:1. Stjecanje specijalističkih znanja vezanih za istraživanje ležišta ugljena, nafte i plina.
2. Osnovna sposobnost rješavanja problema u interpretaciji geološke građe podzemlja.
3. Sposobnost analize i interpretacije podataka, kao i donošenja zaključaka, integrirajući znanje različitih disciplina uključujući geofizička istraživanja Sposobnost samostalnog rada; interpretacija elektrokarotažnih mjerenja, crtanje karata izolinija, geoloških i korelacijskih profiila, te izračun rezervi u ležištu ugljena.