Osnove računalstva i programiranje

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Vježbe u praktikumu15
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA: Stjecanje znanja i vještina za korištenje programa i programskih paketa u rudarstvu. Razvijanje analitičkih i sintetičkih sposobnosti kod studenta. Poticanje na svakodnevnu kritičku upotrebu računala u stjecanju znanja i informacija.

POTREBNE ULAZNE KOMPETENCIJE:
1. poznavanje osnovnih pojmova informacijske tehnologije
2. korištenje računala na razini ECDL Start certifikata
3. sposobnosti uočavanja ključnih činjenica unutar postavljenog problema te njihove veze i redoslijed
4. sposobnost sistematizacije postupaka i sagledavanja cjeline problema
5. osnove logike i baratanje logičkim operacijama

OČEKIVANI ISHODI UČENJA:
Poznavanje osnovne građe i principa funkcioniranja računala. Razumijevanje mogućnosti i ograničenja u upotrebi računala. Osnove algoritama i programskih jezika. Mogućnost razumijevanja napisanog programskog koda. Pisanje jednostavnih programa i njihovo povezivanje u veće cjeline.
Poznavanje građe računala, tableta i smartphonea. Prepoznavanje karakteristika i rada operativnih sustava.
Razumijevanje pojma programski jezik i Turingova potpunost. Razlikovanje načina funkcioniranja programskih jezika i njihova namjena. Analiza problema i odabir algoritma za rješavanje. Primjena osnova programskog jezika FORTRAN (inačica Force 2.0.8) na kodiranje uobičajenih algoritama programiranja i organizacija pripadnih podataka.

PREDAVANJA:
P1. Osnovna građa računala. Turingova potpunost i programski jezici. Stil programiranja.
P2. Podaci u programiranju. Osnovni dijelovi programa. Dijagram toka.
P3. Osnovni algoritmi linearne strukture programa, učitavanje/ispis, bezuvjetni i uvjetni skok u programu.
P4. Programska petlja i načini njenog formiranja.
P5. Jednodimenzionalna polja.
P6. Algoritmi na 1D poljima.
P7. Sortiranje u 1D polju.
P8. Dvodimenzionalna polja.
P9. Algoritmi na 2D poljima.
P10 Algoritmi na 2D polja - primjena na linearnu algebru.
P11. Potprogrami glavnog programa.
P12 Potprogrami.
P13 Zapis podataka u računalu. Binarni, oktalni i heksadecimalni brojevni sustav.
P14. Građa i arhitektura računala. Matična ploča osobnog računala, tableta i smatrphonea. Periferni hardware računala. Tehnologija zaslona računala, tableta i smartphonea.
P15. Operativni sustavi računala. Programi grafičkog procesora. Cloud-computing. Sigurnost na webu.

VJEŽBE:.Osnove programiranja . Kreiranje jednostavnih algoritama i izrada programa u FORTRANu. Testiranje programa. Kreiranje složenijih algoritama i izrada programa u FORTRANu koristeći 1D i 2D polja. Testiranje programa u izabranom programskom jeziku.

 

Obavezna literatura:1. A. i D. Perković (): Force 2.0, Upute za rad na računalu
2. Uvod u Fortran 77, I.Sharma (): Uvod u Fortran 77
3. Z. Vidović-Tisanić (): Osnove računalstva i programiranje
Preporučena literatura:1. Dovedan Z., Smilevski M., Divjak J. (1991): Fortran 77

 

Ishodi učenja: