Geološko kartiranje 1

Osnovni podaci

ECTS: 9.0

Nositelji: prof. dr. sc. Igor Vlahović


Izvođači: prof. dr. sc. Igor Vlahović, akademik (A, T)

Izvođači:asistent Darko, Matešić mag. geol. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe45
Predavanja30
Terenske vježbe60
 

Opis predmeta: Cilj kolegija:
(1) Usvojiti temeljna znanja potrebna za izradu kvalitetne i suvremene geološke karte, što obuhvaća predavanja, vježbe i petodnevnu terensku nastavu.
(2) Naučiti čitati i interpretirati geološke karte, geološke profile i njihove tumače, te na temelju toga prepoznati osnovne geološke značajke prikazanog prostora (kao što su strukturni i stratigrafski odnosi i geološka povijest stvaranja terena).

Predavanja:
Na predavanjima se prezentiraju temeljna teorijska znanja potrebna za izradu i interpretaciju geoloških karata. PDF verzije predavanja se nalaze na sustavu Merlin kao pomoćni materijal za ispit. U sklopu predavanja prikazuje se i dio materijala s Interneta, a poveznice se nalaze u PDF verzijama prezentacija na Merlinu.

Vježbe:
Na vježbama se izrađuju dva programa i kraće geološko izvješće.
Programi se mogu izraditi ili ručno ili na računalu, a pokazni programi se nalaze na sustavu Merlin kao pomoć pri radu na programima.
Zadaci su:
1) Program 1: kotirana projekcija koja prikazuje presjek sloja i terena ili presjek rasjeda, sloja i terena (izrada tijekom 3-4 termina vježbi).
2) Program 2: tektonska karta, geološki profili i 3D prikaz terena u nekoj od projekcija (izrada tijekom 7-8 termina vježbi).
3) Geološko izvješće o nekoj od Osnovnih geoloških karata 1:100.000 (izrada tijekom nekoliko termina vježbi).

Terenska nastava:
Geološko kartiranje je kolegij čiji je izuzetno važan dio samostalan terenski rad.
Terenska nastava se izvodi u području Velebita, krajem svibnja ili početkom lipnja, a prijevoz je organiziran terenskim i kombi vozilima.
Izuzetno važan dio terenskog rada je briga o sigurnosti, tako da se neposredno prije terenske nastave govori više o neophodnoj terenskoj opremi i mjerama sigurnosti.
Jedan dio potrebne opreme (geološki kompas, čekić, lupa, topografska podloga) se dobiva na posudbu, a studenti obavezno prije odlaska na teren moraju nabaviti čvrste terenske cipele. Preporuča se i nabavka čvršće jakne i hlača.

Kolokviji i ispit:
U sklopu kolegija održat će se dva kolokvija, približno na polovici i pred kraj semestra. Kolokviji sadržavaju gradivo s predavanja. Za svaki kolokvij održat će se naknadni termin za ponavljanje za one koji nisu pristupili tijekom prvog termina ili žele poboljšati ocjenu. Studenti koji nemaju pozitivnu ocjenu iz oba kolokvija moraju prije usmenog ispita pristupiti pismenom ispitu koji obuhvaća kompletno gradivo kolegija.

Ocjenjivanje:
Ukupna ocjena se temelji na uspješno položenim kolokvijima, predanim programima i geološkom izvješću, obavljenoj terenskoj nastavi i usmenom ispitu, a sastoji se od zbroja ocjena za svaki od zadataka.
Uvjet za dobivanje potpisa je redovito prisustvovanje nastavi, uspješno obavljena terenska nastava, predani programi i izvješća.
Uvjet za izlazak na usmeni dio ispita su potpis i uspješno položena oba kolokvija (ili pismeni ispit koji se sastoji od cjelokupnog gradiva prikazanog na predavanjima).

 

Obavezna literatura:1. Vlahović, I. (2015): Geološko kartiranje 1.- Nastavni materijali u pdf formatu postavljeni na sustavu Merlin.
Preporučena literatura:1. Bahun, S. (1993): Geološko kartiranje.- Školska knjiga, Zagreb, 119 str.
2. Barnes, J.W. (2004): Basic Geological Mapping.- John Wiley and Sons Ltd., 184 str.
3. Bevier, M.L. (2005): Introduction to Field Geology.- McGraw-Hill Ryerson, 191 str.
4. Compton, R. (1986): Field Geology.- John Wiley and Sons Ltd., 398 str.
5. Dimitrijević, M.D. (1978): Geološko kartiranje.- Izdavačko-informativni centar studenata, 487 str.

 

Ishodi učenja: