Tehnika izrade bušotina 1

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe23
Predavanja45
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: Cilj predmeta:

Upoznavanje studenata s dijelovima bušaćeg postrojenja i niza bušaćih alatki te njihovim konstrukcijskim i radnim karakteristikama. Osim navedenog, studenti će dobiti uvid u funkcionalnu međuovisnost pojedinih dijelova bušaćeg postrojenja i/ili dijelova niza bušaćih alatki i projektirane bušotine koju je potrebno izraditi.

Opis sadržaja predmeta:

Dijelovi bušaćeg postrojenja; Dijelovi niza bušaćih alatki; Klasifikacija i procjena istrošenosti dlijeta; Proračun dozvoljenih naprezanja u bušaćim alatkama; Proračun težine na kuki; Koloturni sustav; Sustav za pripremu i pročišćavanje isplake; Proračun sila u bušaćem užetu i dimenzioniranje koloturnog sustava i bušaćeg užeta; Sustav za kontrolu tlaka u bušotini; Kočioni sustav; Vršni pogon; Zaštitne cijevi; Pogon bušaćeg postrojenja; Automatizacija bušaćih postrojenja.

Obveze studenata:

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i auditornim vježbama, izrada i prezentacija projekat u skladu s zadanim projektnim zadatkom, domaće zadaće, polaganje pismenog i usmenog ispita.

 

Obavezna literatura:1. Matanović, Davorin (2007): Tehnika izrade bušotina, Priručnik s primjerima
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja:1. Opisati dijelove bušaćeg postrojenja i niza bušaćih alatki;
2. Izračunati dozvoljena naprezanja u cijevnim alatkama;
3. Odabrati odgovarajuće bušaće uže za koloturni sustav;
4. Proračunati vrijeme potrebno za manevar bušaćim alatkama
5. Prikazati sustav klasifikacije i procjene istrošenosti dlijeta;
6. Usporediti konstrukcijske i radne karakteristike pojedinih dijelova bušaćeg postrojenja i niza bušaćih alatki
7. Identificirati funkcionalnu međuovisnost pojedinih dijelova bušaćeg postrojenja ili niza bušaćih alatki;