Transport i izvoz

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe14
Predavanja45
Projektantske vježbe16
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznavanje sa sredstvima, načinima i principima rudničkih prijevoznih sustava uključujući i izvozna postrojenja. Tehnološka usklađenost prijevoza s određenom tehnologijom konkretnih rudarskih radnji; tehničke mogućnosti i značajke, razina suvremenosti, ekonomičnost i racionalno iskorištenje različitih prijevoznih sustava u rudarstvu.
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
Poznavanje osnovnih sredstava, načina i principa rudničkih prijevoznih sustava. Mogućnost usklađivanja transportnog sustava s određenom tehnologijom rudarskih radnji. Mogućnost analize i ocjene racionalnog iskorištenja, suvremenosti i ekonomičnosti različitih prijevoznih sustava u rudarstvu.
SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1 UVOD I ULOGA RUDNIČKOG TRANSPORTA. V1 PRORAČUN POVRŠINSKOG TRANSPORTA LOKOMOTIVAMA (AUDITORNE VJEŽBE)
P2 PODJELA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA. V2 PRORAČUN JAMSKOG TRANSPORTA LOKOMOTIVAMA (AUDITORNE VJEŽBE).
P3 FIZIKALNA SVOJSTVA MATERIJALA. V3 PRORAČUN POVRŠINSKOG TRANSPORTA KAMIONIMA (AUDITORNE VJEŽBE)
P4 OPĆA NAČELA PROJEKTIRANJA I IZBORA TRANSPORTNIH SREDSTAVA. V4 ZRADA PROGRAMA (PROJEKTANTSKE VJEŽBE).
P5 NAČINI OSTVARIVANJA GIBANJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA. V5 IZRADA PROGRAMA (PROJEKTANTSKE VJEŽBE).
P6 ADHEZIJSKA VUČA OTPORI GIBANJA I POGONSKA SILA. V6 PRORAČUN TRANSPORTERA S BESKONAČNOM TRAKOM.
P7 KOČENJE VOZILA. V7 PRORAČUN TRANSPORTERA S BESKONAČNOM TRAKOM.
P8 PRUŽNA PRIJEVOZNA SREDSTVA. V8 PRORAČUN TRANSPORTERA S BESKONAČNOM TRAKOM.
P9 PRUŽNA VOZILA. V9 IZRADA PROGRAMA (PROJEKTANTSKE VJEŽBE).
P10 USPINJAČE. V10 IZRADA PROGRAMA (PROJEKTANTSKE VJEŽBE).
P11 NEKLASIČNI PRUŽNI SUSTAVI. V11 PRORAČUN DVORADNOG IZVOZNOG POSTROJENJA SA KOŠEVIMA.
P12 VISEĆE ŽIČNE ŽELJEZNICE. V12 PRORAČUN DVORADNOG IZVOZNOG POSTROJENJA SA SKIPOVIMA.
P13 KONTINUIRANA TRANSPORTNA SREDSTVA. V13 PRORAČUN IZVOZNOG POSTROJENJA S KOŠEVIMA U KÖEPE SUSTAVU.
P14 KAMIONSKI TRANSPORT. V14 IZRADA PROGRAMA (PROJEKTANTSKE VJEŽBE).
P15 RUDNIČKA IZVOZNA POSTROJENJA IZVOZNICE. V15 IZRADA PROGRAMA (PROJEKTANTSKE VJEŽBE).
Obveze studenata:
Redovno pohađanje nastave te izrada projektantskih zadataka (programa).

 

Obavezna literatura:1. Dunda, S., Kujundžić, T. (2000): Interna digitalna skripta. Rudnički transport, RGN fakultet, Zagreb.
2. Dunda, S., Kujundžić, T. (2000): Interna digitalna skripta. Rudnička izvozna postrojenja, RGN fakultet, Zagreb.
3. Davidson, F.P. (1987): Tunneling and Underground Transport, Elsevier Science Publishing Co., pp. 236, New York.
4. Walker, S. C. (1988): Mine Winding and Transport. Elsevier Science Publishing Co., pp. 546, Amsterdam.
Preporučena literatura:1. Arar, I. (1962): Transportna sredstva u rudarstvu. Tehnička knjiga, Zagreb.
2. Treščec, I. (1983): Teorija, proračun i primjena transportera s gumenom trakom. Zavod za produktivnost, Zagreb.
3. Havliček, J. (1950): Rudarsko strojarstvo. Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb.

 

Ishodi učenja: