Znanost, tehnika i društvo

Osnovni podaci

ECTS: 2.0

Nositelji: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Predavanja30
 

Opis predmeta: Uvod: Znanost, tehnika i društvo kao znanstvena disciplina; Filozofija, sociologija i povijest znanosti i tehnike; Logika i struktura znanosti; Paradigme u znanosti; Povijest znanosti i znanstvenih institucija; Suvremena znanost; Deficija tehnike i tehnologije; Tehnologija kao dio socijalne matrice; Mikro i makro kontekst tehnike; Teorijski pristupi: Teorije tehnološkog determinizma, Teorije modernizacije, modernosti i studije tehnologije, Socijalni konstruktivizam tehnologije; Znanost, tehnika i socijalni karakter invencije;
Suvremena tehnologija i globalizacija; Studije roda i tehnologija (žene i tehnologija); Socijalna kontrola tehnologije: socijalna procjena i vrednovanje tehnologije.

 

Obavezna literatura:1. Castels, M., 2000, Uspon umreženog društva, Golden marketing, Zagreb
2. Mumford, L., 1986. Mit o mašini, GZH, Zagreb
Preporučena literatura:1. Čaldarović, O., Rogić, I., Subašić, D., 1997. Kako živjeti s tehničkim rizikom, APO, Zagreb
2. Cifrić, I. (ur), 2000, Znanost i društvene promjene, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb
3. Horgan, J., 2002, Kraj znanosti, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb
4. MacKenzie, D., Wajcman,J., 1999., The Social Shaping of Technology, Open Univ. Press, Buckingham, Philadelphia
5. Ritzer, G., 1999., Mekdonaldizacija društva, Nakalda Jesenski i Turk, Zagreb
6. Spengler, O., 1991. Čovjek i tehnika, Laus, Split

 

Ishodi učenja: