Eksploatacija i obrada arhitektonsko građevnog kamena

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Laboratorijske vježbe15
Predavanja45
Terenske vježbe15
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznavanje studenata sa ležištima arhitektonsko građevnog kamena u Republici Hrvatskoj. Upoznavanje studenata s načinima istraživanja i eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena karbonatnog i silikatnog sastava, te udarnim, termičkim i abrazivnim načinima obrade.
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta :
Temeljno poznavanje potencijala hrvatskih ležišta arhitektonsko građevnog kamena. Mogućnost izrade programa istraživanja ležišta arhitektonsko građevnog kamena. Mogućnost donošenja odluke o najpovoljnijoj metodi eksploatacije ležišta arhitektonsko građevnog kamena. Mogućnost primjene u praksi metoda eksploatacije i obrade arhitektonsko građevnog kamena.
Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave:
P1 ARHITEKTONSKI GRAĐEVNI KAMEN POVIJESNI PRIKAZ EKSPLOATACIJE I UPORABE KAMENA U HRVATSKOJ. V1 METODE ISPITIVANJA ARHITEKTONSKO GRAĐEVNOG KAMENA.
P2 PODJELA ARHITEKTONSKO GRAĐEVNOG KAMENA LEŽIŠTA ARHITEKTONSKO GRAĐEVNOG KAMENA U HRVATSKOJ. V2 ODREĐIVANJE POSTOJANOSTI ARHITEKTONSKO GRAĐEVNOG KAMENA NA SMRZAVANJE
P3 ISTRAŽIVANJE LEŽIŠTA, VREDNOVANJE LEŽIŠTA ARHITEKTONSKO GRAĐEVNOG KAMENA. V3 METODE ISPITVANJA ČVRSTOĆE ARHITEKTONSKO GRAĐEVNOG KAMENA
P4 KORIŠTENJE EKSPLOZIVA PRI EKSPLOATACIJI AG KAMENA (ZDRAVA LEŽIŠTA, RASPUCALA LEŽIŠTA, EKSPLOATACIJA KAMENA SAMACA); UKLANJANJE OTKRIVKE NEEKSPLOZIVNA HIDRATIZIRAJUĆA SMJESA. V4 ODREĐIVANJE VOLUMNE, SPECIFIČNE GUSTOĆE, ISPUNJENOST I POROZNOST ARHITEKTONSKO GRAĐEVNOG KAMENA
P5 BUŠENJE I KALANJE KLINOVIMA KLASIČNA (HELIKOIDALNA) ŽIČNA PILA. V5 ISPITIVANJE POSTOJANOSTI ARHITEKTONSKO GRAĐEVNOG KAMENA POD UTJECAJEM ATMOSFERILIJA.
P6 DIJAMANTNA ŽIČNA PILA. V6 TOPIVE SOLI I NJIHOVO DJELOVANJE NA ARHITEKTONSKO GRAĐEVNI KAMEN.
P7 LANČANA SJEKAČICA. V7 ODREĐIVANJE OTPORNOSTI ARHITEKTONSKO GRAĐEVNOG KAMENA NA STARENJE OD TOPLINSKIH PROMJENA.
P8 OTVARANJE I RAZRADA LEŽIŠTA PRIPREMNE RADNJE. V8 ISPITIVANJE OTPORNOSTI KAMENA PREMA HABANJU BRUŠENJEM.
P9 OBARANJE BLOKOVA OSTALI NAČINI VAĐENJA BLOKOVA. V9 DINAMIČKA ČVRSTOĆA KAMENA.
P10 OTVARANJE USJEKA DOBIVANJE PRIMARNIH BLOKOVA. V10 ISPITIVANJE OTPORNOSTI KAMENA NA KLIZANJE KLATNOM.
P11 DOBIVANJE KOMERCIJALNIH BLOKOVA PILJENJEM DIJAMANTNOM ŽIČNOM, RASPILAVANJE PRIMARNIH BLOKOVA LANČANOM SJEKAČICOM, ZAVRŠNO OBLIKOVANJE BLOKOVA, RUKOVANJE BLOKOVIMA U KAMENOLOMU, PRIJEVOZ BLOKOVA, UTJECAJ NA OKOLIŠ, POLIMRAMOR. V11 ISPITIVANJE LOMNE ŽILAVOSTI STIJENA (LABORATORIJSKA ISPITIVANJA)
P12 OBRADA ARHITEKTONSKO GRAĐEVNOG KAMENA. V12 DOBIVANJE PRIMARNIH I KOMERCIJALNIH BLOKOVA DIJAMANTNOM ŽIČNOM PILOM I LANČANOM SJEKAČICOM (PROGRAM).
P13 OBRADA ARHITEKTONSKO GRAĐEVNOG KAMENA. V13 DOBIVANJE PRIMARNIH I KOMERCIJALNIH BLOKOVA DIJAMANTNOM ŽIČNOM PILOM I LANČANOM SJEKAČICOM. (PROGRAM)
P14 OBRADA ARHITEKTONSKO GRAĐEVNOG KAMENA. V14 IZRADA PROGRAMA (PROJEKTANTSKE VJEŽBE)
P15 OBRADA ARHITEKTONSKO GRAĐEVNOG KAMENA NOVIJI NAČINI OBRADE ARHITEKTONSKO GRAĐEVNOG KAMENA. V15 IZRADA PROGRAMA (PROJEKTANTSKE VJEŽBE)
Obveze studenata:
Redovno pohađanje nastave te izrada projektantskog zadatka (programa).

 

Obavezna literatura:1. Dunda, S., Kujundžić, T. (2003): Digitalni udžbenik: eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena. Ministarstvo znanosti i tehnologije, RGN fakultet, Zagreb, http://rgn.hr/~tkorman/nids_tkorman/Kamen/knjiga.html .
Dunda, S. (1989): Obrada arhitektonsko-građevnog kamena, Sveučilišna naklada Liber, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, (pp 87), Zagreb.
Bradley, F. (1999): Marble Quarrying / L´escavazione del marmo,pp. 271, Promorama, Pisa.
Preporučena literatura:1. Capuzzi, Q. (1990): Modern Technology and Machinery for Marble Quarrying. Benetti Macchine, Milano
Dunda, S. (1995): Tehnološki proces površinske eksploatacije arhitektonskog kamena karbonatnog podrijetla. Cleantech d.o.o., Zagreb
Časopisi: Klesarstvo i graditeljstvo, Marmi graniti pietre, Stone industries, Marmo macchine, itd.

 

Ishodi učenja: