Bušenje

Osnovni podaci

ECTS: 4.5

Nositelji: doc. dr. sc. Siniša Stanković


Izvođači: doc. dr. sc. Siniša Stanković, mag. ing. min. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: Cilj predmeta je upoznati studente sa teorijskim osnovama bušenja, svojstvima radne sredine i postupcima proizvodnih, istražnih i geotehničkih bušenja te svojstvima i načelima rada bušaće mehanizacije.
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će:
- poznavati postojeće metode bušenja
- znati odabrati metodu bušenja,
- razumjeti osnovne principe bušačkih metoda,
- znati opisati i objasniti princip rada bušilica,
- optimizirati parametre rada bušaće opreme.

Predavanja:
P1 Uvod. Primjena i značaj bušenja u rudarstvu, geotehnici i građevinarstvu.
P2 Podjela metoda bušenja. Povijesni razvoj opreme i metoda bušenja.
P3 Svojstva stijena od utjecaja na produktivnost bušenja i metode ispitivanja.
P4 Mehaničke metode bušenja. Udarna metoda bušenja, primjena, principi i bušilice,
P5 Mehaničke metode bušenja. Udarno rotacijska metoda bušenja primjena, principi i bušilice.
P6 Mehaničke metode bušenja. Žrvanjska metoda bušenja primjena, principi i bušilice.
P7 Mehaničke metode bušenja. Rotacijska metoda bušenja primjena, principi i bušilice.
P8 Bušenje u podzemnim prostorijama i tunelima, metode i oprema.
P9 Bušenje bušotina većeg promjera, auger metoda, mikrotuneliranja, bušenje zdenaca i okana.
P10 Bušenja za potrebe eksploatacije AG kamena.
P11 Geotehnička bušenja oprema i metode.
P12 Istražna bušenja, podjela metoda i bušenja na ispuh.
P13 Istražna bušenja, bušenja na jezgru.
P14 Alternativne metode bušenja, pregled metoda i glavne značajke metoda.
P15 Primjeri tehnoloških parametara bušenja na izvedenim projektima, organizacija i dinamika bušenja.

VJEŽBE:
V1 - Uvodne vježbe. Upoznavanje sadržajem predmeta, načinom izvođenja vježbi i načinom stjecanja ocjene.
V2 - Prikaz različitih metoda bušenja koje se primjenjuju u rudarstvu, geotehnici i građevinarstvu (prvi dio).
V3 - Prikaz različitih metoda bušenja koje se primjenjuju u rudarstvu, geotehnici i građevinarstvu (drugi dio).
V4 - Pripreme za izradu I programa Bušenje monoblok dlijetima. Proračun dubine bušenja, izbor dlijeta, proračun broja bušotina i vremena bušenja.
V5 - Izrada I programa. Studenti samostalno proračunavaju broj potrebnih bušotina, ukupnu duljinu bušenja i trajanje bušačkih radova.
V6 - Predaja I programa. Studenti dovršavaju prvi program te ga predaju na pregled. Nakon pregleda studenti popravljaju greške u programu.
V7 - Bušenje pri iskopu tunela bušenjem i miniranjem. Primjeri bušenja minskih bušotina pri iskopu tunela bušenjem i miniranjem, prikaz bušilica i proračun trajanja bušačkih radova.
V8 - Istražno bušenje. Prikaz različitih načina istražnog bušenja.
V9 - Pripreme za izradu II programa. Prikaz različitih shema bušenja pri iskopu tunela bušenjem i miniranjem. Čimbenici koji utječu brzinu bušenja u tunelu. proračun duljine bušenja i vremena bušenja.
V10 - Izrada II programa. Studenti samostalno uz nadzor izvode proračun bušenja za potrebe iskopa tunela. Proračunavaju potreban broj bušotina, duljinu bušenja i vrijeme bušenja na osnovu zadanih parametara.
V11 -Predaja II programa. Studenti dovršavaju drugi program te ga predaju na pregled. Nakon pregleda studenti popravljaju greške u program.
V12 - Bušenje za potrebe sidrenja. Sidrenje, prikaz različitih vrta sidara i načina bušenja. Proračun duljine i vremena bušenja za potrebe sidrenja.
V13 - Pripreme za izradu III programa. Prikaz proračuna duljine i vremena bušenja bušotina za različite primjere sidrenja.
V14 - Izrada III programa. Studenti samostalno proračunavaju broj potrebnih bušotina, duljinu pojedine bušotine i vrijeme bušenja prema zadanim parametrima.
V15 - Ispravke programa. Studentima se vraćaju pregledani programi. Studenti uz nadzor asistenta ispravljaju eventualne pogreške u programima.

Obveze studenata: Obvezno prisustvovanje na predavanjima i vježbama te izrada tri programa.

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: Ocjena programa i usmeni ispit.

Ispitni rokovi: Zimski (3 termina),Ljetni (3 termina), jesenski (3 termina) i dekanski (1 uskršnji i 1 jesenski).

 

Obavezna literatura:1. Blasthole drilling technology. Bhalchandra V. Gokhale, 2003.
2. Drilling and Blasting of Rocks,E. Lopez Jimeno, C. Lopez Jimino, Ayala Carcedo CRC Press, 1995.
3. Drilling: The Manual of Methods, Applications, and Management. By The Australian Drilling, CRC Press, 1997.
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: