Tjelesna i zdravstvena kultura 4

Osnovni podaci

ECTS: 0.0

Nositelji: pred. Josipa Antekolović


Izvođači: pred. Josipa Antekolović, prof. (TJ)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Vježbe tjelesnog odgoja30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta
Prijenos informacija o utjecaju Tjelesne i zdravstvene kulture na ukupni antropološki status studenata te specijalizacija u kineziološkim aktivnostima pogodnim za svakodnevno sportsko-rekreativno vježbanje, s naglaskom na očuvanje zdravlja i prevenciju od profesionalnih oboljenja.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
Studenti će biti sposobni:
Prilagoditi sebi tjelesnu aktivnost provedbom osnovnih motoričkih znanja i vještina u svrhu očuvanja zdravlja i radne sposobnosti
Objasniti važnost zagrijavanja i istezanja u pojedinoj tjelesnoj aktivnosti
Grupirati kineziološke aktivnosti u skladu sa stečenim znanjima
Identificirati pojedine aktivnosti i usporediti njihovu svrhu
Objasniti dobrobiti tjelesnog vježbanja i kretanja
Procijeniti pozitivne i negativne aspekte pojedinih tjelesnih aktivnosti
Planirati i organizirati grupne tjelesne aktivnosti

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave
1. - 4. Grupni programi vježbanja
5. - 8. Dvoranski sportovi
9. - 12. Pješačke ture
13. - 15. Pješačko-planinarske ture

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave

Kolegij se ne ocjenjuje

 

Obavezna literatura:
Preporučena literatura:1. Andrijašević, M. (2010): Kineziološka rekreacija: sveučilišni udžbenik
2. Bagarić, I. i Vadjon, I. (2020): Vježbe za muskuloskeletno zdravlje

 

Ishodi učenja:1. Prilagoditi sebi tjelesnu aktivnost provedbom osnovnih motoričkih znanja i vještina u svrhu očuvanja zdravlja i radne sposobnosti
2. Samostalno provoditi specifična motorička znanja i vještine
3. Pravilno pokazati osnovne elemente pojedinih motoričkih gibanja i sportskih igara
4. Objasniti važnost zagrijavanja i istezanja u pojedinoj tjelesnoj aktivnosti
5. Grupirati kineziološke aktivnosti u skladu sa stečenim znanjima
6. Identificirati pojedine aktivnosti i usporediti njihovu svrhu
7. Objasniti dobrobiti tjelesnog vježbanja i kretanja