Tjelesna i zdravstvena kultura 3

Osnovni podaci

ECTS: 0.0

Nositelji: pred. Josipa Antekolović


Izvođači: pred. Josipa Antekolović, prof. (TJ)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Vježbe tjelesnog odgoja30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta
Prijenos informacija o utjecaju Tjelesne i zdravstvene kulture na ukupni antropološki status studenata te specijalizacija u kineziološkim aktivnostima pogodnim za svakodnevno sportsko-rekreativno vježbanje, s naglaskom na očuvanje zdravlja i prevenciju od profesionalnih oboljenja.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
Studenti će biti sposobni:
Prilagoditi sebi tjelesnu aktivnost provedbom osnovnih motoričkih znanja i vještina u svrhu očuvanja zdravlja i radne sposobnosti
Samostalno provoditi specifična motorička znanja i vještine
Pravilno pokazati osnovne elemente pojedinih motoričkih gibanja i sportskih igara
Grupirati kineziološke aktivnosti u skladu sa stečenim znanjima
Identificirati pojedine aktivnosti i usporediti njihovu svrhu
Objasniti dobrobiti tjelesnog vježbanja i kretanja

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave
1. - 2. Društveni plesovi
3. - 7. Pješačke ture
8. - 11. Grupni programi vježbanja
12. - 13. Pješačko - planinarske ture
14. - 15. Dvoranski sportovi

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave

Kolegij se ne ocjenjuje

 

Obavezna literatura:
Preporučena literatura:1. Jukić, I., Marković. G. (2004): Kondicijske vježbe s utezima
2. Wissel, H. (2008): Košarka: Koraci do uspjeha

 

Ishodi učenja:1. Prilagoditi sebi tjelesnu aktivnost provedbom osnovnih motoričkih znanja i vještina u svrhu očuvanja zdravlja i radne sposobnosti
2. Samostalno provoditi specifična motorička znanja i vještine
3. Pravilno pokazati osnovne elemente pojedinih motoričkih gibanja i sportskih igara
4. Objasniti važnost zagrijavanja i istezanja u pojedinoj tjelesnoj aktivnosti
5. Grupirati kineziološke aktivnosti u skladu sa stečenim znanjima
6. Identificirati pojedine aktivnosti i usporediti njihovu svrhu
7. Objasniti dobrobiti tjelesnog vježbanja i kretanja