Tjelesna i zdravstvena kultura 2

Osnovni podaci

ECTS: 0.0

Nositelji: pred. Josipa Antekolović


Izvođači: pred. Josipa Antekolović, prof. (TJ)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Vježbe tjelesnog odgoja30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta
Prijenos informacija o utjecaju Tjelesne i zdravstvene kulture na ukupni antropološki status studenata te specijalizacija u kineziološkim aktivnostima pogodnim za svakodnevno sportsko-rekreativno vježbanje, s naglaskom na očuvanje zdravlja i prevenciju od profesionalnih oboljenja.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
Studenti će biti sposobni:
Samostalno provoditi tjelesnu aktivnost provedbom specifičnih motoričkih znanja i vještina u svrhu očuvanja zdravlja i radne sposobnosti
Pokazati osnovne elemente pojedinih motoričkih gibanja i sportskih igara
Objasniti važnost zagrijavanja i istezanja u pojedinoj tjelesnoj aktivnosti
Grupirati kineziološke aktivnosti u skladu sa stečenim znanjima
Integrirati motorička znanja i vještine za samostalno tjelesno vježbanje i/ili natjecanje

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave
1. - 4. Pješačke ture
5. - 7. Pješačko-planinarske ture
8. - 10. Sportovi s reketom
11. - 12.Grupni programi vježbanja
13. - 15. Fitness

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave

Kolegij se ne ocjenjuje

 

Obavezna literatura:
Preporučena literatura:1. Clark, N. (2000): Sportska prehrana
2. Janković, V., i Marelić, N. (2003): Odbojka za sve
3. Sertić, H. (2004): Osnove borilačkih sportova

 

Ishodi učenja:1. Samostalno provoditi tjelesnu aktivnost provedbom specifičnih motoričkih znanja i vještina u svrhu očuvanja zdravlja i radne sposobnosti
2. Pokazati osnovne elemente pojedinih motoričkih gibanja i sportskih igara
3. Objasniti važnost zagrijavanja i istezanja u pojedinoj tjelesnoj aktivnosti
4. Grupirati kineziološke aktivnosti u skladu sa stečenim znanjima
5. Integrirati motorička znanja i vještine za samostalno tjelesno vježbanje i/ili natjecanje