Tjelesna i zdravstvena kultura 1

Osnovni podaci

ECTS: 0.0

Nositelji: pred. Josipa Antekolović


Izvođači: pred. Josipa Antekolović, prof. (TJ)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Vježbe tjelesnog odgoja30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta
Prijenos informacija o utjecaju Tjelesne i zdravstvene kulture na ukupni antropološki status studenata te specijalizacija u kineziološkim aktivnostima pogodnim za svakodnevno sportsko-rekreativno vježbanje, s naglaskom na očuvanje zdravlja i prevenciju od profesionalnih oboljenja.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
Studenti će biti sposobni:
Prilagoditi sebi tjelesnu aktivnost provedbom osnovnih motoričkih znanja i vještina u svrhu očuvanja zdravlja i radne sposobnosti
Pokazati pravilnu izvedbu osnovnih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti
Objasniti važnost zagrijavanja i istezanja u pojedinoj tjelesnoj aktivnosti
Grupirati kineziološke aktivnosti u skladu sa stečenim znanjima
Identificirati pojedine aktivnosti i usporediti njihovu svrhu

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave
1. - 4. Grupni programi vježbanja
5. - 7. Pješačke ture
8. - 10. Planinarsko-pješačke ture
11. - 12. Sportovi s reketom
13. - 15. Timski sportovi s loptom

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave

Kolegij se ne ocjenjuje

 

Obavezna literatura:
Preporučena literatura:1. Andrijašević, M. (2000): Rekreacijom do zdravlja i ljepote
2. Mišigoj-Duraković i suradnici (2018): Tjelesno vježbanje i zdravlje
3. Sekulić, D., Metikoš, D. (2007): Osnove transformacijski postupaka u kineziologiji: Uvod u osnovne kineziološke transformacije

 

Ishodi učenja:1. Prilagoditi sebi tjelesnu aktivnost provedbom osnovnih motoričkih znanja i vještina u svrhu očuvanja zdravlja i radne sposobnosti
2. Pokazati pravilnu izvedbu osnovnih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti
3. Objasniti važnost zagrijavanja i istezanja u pojedinoj tjelesnoj aktivnosti
4. Može grupirati kineziološke aktivnosti u skladu sa stečenim znanjima
5. Identificirati pojedine aktivnosti i usporediti njihovu svrhu