Trajanje: 3 godine

Potrebno ECTS bodova: 180

Studijski program Naftno rudarstvo

Akademski naziv:
Sveučilišni prvostupnik / sveučilišna prvostupnica (baccalaureus) inženjer naftnog rudarstva (kratica: univ.bacc.ing.petrol.)

STUDIJ NAFTNOG RUDARSTVA

Na preddiplomskom studiju stječu se osnovna znanja iz područja mehanike, mehanike fluida, otpornosti materijala, termodinamike, elektrotehnike, osnova strojarstva, bušenja, (tehnika i tehnologija izrade bušotina, bušotinska karotaža, opremanje i održavanje bušotina, bušotinski fluidi), geologije ležišta fluida, osnovih svojstava ležišnih stijena i fluida, razrade ležišta fluida, proizvodnje, sabiranja i transporta nafte i plina, automatizacije, ekonomike naftnog rudarstva i zaštite okoliša u naftnom rudarstvu uz ljetnu praksu i niz izbornih predmeta, pripremnih za nastavak studija na smjerovima diplomskog studija.

Preddiplomski studijski program - Naftno rudarstvo - PDF.


1. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Engleski jezik 
Ne
2.0901
Matematika 1 
Ne
6.52701
Nacrtna geometrija 
Ne
5.01801
Osnove mineralogije i petrologije 
Ne
7.5901
Osnove računalstva i programiranje 
Ne
5.01801
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 
Ne
0.0901
Uvod u geotehnologiju 
Ne
4.01351
 
2. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Fizika 
Ne
5.01802
Kemija 
Ne
6.52702
Matematika 2 
Ne
6.52702
Nacrtna geometrija s računalnom grafikom 
Ne
5.01802
Opća geologija 
Ne
5.01802
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 
Ne
0.0902
Znanost, tehnika i društvo 
Ne
2.0902
 
3. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Elektrotehnika 
Ne
5.5603
Mehanika 1 
Ne
5.0603
Mehanika fluida 
Ne
5.01203
Tehnika izrade bušotina 1 
Ne
5.0743
Termodinamika 
Ne
5.5753
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 
Ne
0.0903
Izborni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Statistika 
Ne
4.0603
Engleski jezik 2 
Ne
4.0603
 
4. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Bušotinska karotaža 
Ne
5.0744
Geologija ležišta fluida 
Ne
4.0594
Ljetna praksa 
Ne
4.0754
Mehanika 2 
Ne
4.0604
Osnove strojarstva 
Ne
5.0754
Otpornost materijala 
Ne
4.0604
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 
Ne
0.0904
Izborni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Osnove sigurnosti na radu 
Ne
4.0454
 
5. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Bušenje 1 
Ne
5.5745
Bušotinski fluidi 1 
Ne
5.0605
Opremanje i održavanje bušotina 1 
Ne
5.0595
Osnovna svojstva ležišnih stijena i fluida 
Ne
5.0595
Proizvodnja nafte i plina 1 
Ne
5.5745
Izborni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Ispitivanja u bušotini 
Ne
4.0605
Gospodarenje plinovima 1 
Ne
4.0605
 
6. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Automatizacija 
Ne
5.0596
Ekonomika naftnog rudarstva 
Ne
4.5606
Razrada ležišta fluida 
Ne
5.5756
Sabiranje i transport nafte i plina 1 
Ne
5.0746
Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu 
Ne
5.0596
Završni rad 
Ne
5.006
 
1. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Engleski jezik 
Ne
2.0901
Matematika 1 
Ne
6.52701
Nacrtna geometrija 
Ne
5.01801
Osnove mineralogije i petrologije 
Ne
7.5901
Osnove računalstva i programiranje 
Ne
5.01801
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 
Ne
0.0901
Uvod u geotehnologiju 
Ne
4.01351
 
2. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Fizika 
Ne
5.01802
Kemija 
Ne
6.52702
Matematika 2 
Ne
6.52702
Nacrtna geometrija s računalnom grafikom 
Ne
5.01802
Opća geologija 
Ne
5.01802
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 
Ne
0.0902
Znanost, tehnika i društvo 
Ne
2.0902
 
3. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Elektrotehnika 
Ne
5.5603
Mehanika 1 
Ne
5.0603
Mehanika fluida 
Ne
5.01203
Tehnika izrade bušotina 1 
Ne
5.0743
Termodinamika 
Ne
5.5753
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 
Ne
0.0903
Izborni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Statistika 
Ne
4.0603
Engleski jezik 2 
Ne
4.0603
 
4. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Bušotinska karotaža 
Ne
5.0744
Geologija ležišta fluida 
Ne
4.0594
Ljetna praksa 
Ne
4.0754
Mehanika 2 
Ne
4.0604
Osnove strojarstva 
Ne
5.0754
Otpornost materijala 
Ne
4.0604
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 
Ne
0.0904
Izborni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Osnove sigurnosti na radu 
Ne
4.0454
 
5. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Bušenje 1 
Ne
5.5745
Bušotinski fluidi 1 
Ne
5.0605
Opremanje i održavanje bušotina 1 
Ne
5.0595
Osnovna svojstva ležišnih stijena i fluida 
Ne
5.0595
Proizvodnja nafte i plina 1 
Ne
5.5745
Izborni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Ispitivanja u bušotini 
Ne
4.0605
Gospodarenje plinovima 1 
Ne
4.0605
 
6. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Automatizacija 
Ne
5.0596
Ekonomika naftnog rudarstva 
Ne
4.5606
Razrada ležišta fluida 
Ne
5.5756
Sabiranje i transport nafte i plina 1 
Ne
5.0746
Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu 
Ne
5.0596
Završni rad 
Ne
5.006
 

Satnica

 

...preddiplomskog studija Naftnog rudarstva za ak. god. 2017/2018 - Zimski semestar:

 

...preddiplomskog studija Naftnog rudarstva za ak. god. 2016/2017 - Ljetni semestar:

 

...preddiplomskog studija Naftnog rudarstva za ak. god. 2016/2017 - Zimski semestar:

 

...preddiplomskog studija Naftnog rudarstva za ak. god. 2015/2016 - Ljetni semestar:

 

...preddiplomskog studija Naftnog rudarstva za ak. god. 2015/2016 - Zimski semestar:

 

Dokumenti

Povratak na vrh