Preddiplomski studijski program - Naftno rudarstvo

Trajanje: 3 godine

Potrebno ECTS bodova: 180

Studijski program Naftno rudarstvo

Akademski naziv:

Sveučilišni prvostupnik / sveučilišna prvostupnica (baccalaureus) inženjer naftnog rudarstva (kratica: univ.bacc.ing.petrol.)

STUDIJ NAFTNOG RUDARSTVA

  • Temeljna znanja iz područja tehničkih i prirodnih znanosti
  • Sposobnost, stručnost i kompetentnost za obavljanje poslova i rješavanje srednje složenih problema u geološkom inženjerstvu i geologiji, kao i u drugim strukama koje se koriste rezultatima istraživanja u geološkom inženjerstvu i geologiji te ih primjenjuju
  • Sposobnost odabira i primjene odgovarajućih analitičkih metoda i postupaka te opreme potrebne u laboratorijskim i terenskim istraživanjima
  • Sposobnost korištenja aktualnih informacijskih tehnologija za prikupljanje i obradu podataka prikupljenih novim istraživanjima ili iz postojeće literature, baza podataka i drugih izvora informacija
  • Vještine i kvalitete nužne za veću učinkovitost te za prepoznavanje potrebe za dugoročnim profesionalnim razvojem i suradnjom sa stručnjacima iz drugih disciplina.

Preddiplomski studijski program - Naftno rudarstvo - PDF

NAVIGACIJA

Satnica

...preddiplomskog studija Naftnog rudarstva za ak. god. 2019/2020 - Zimski semestar:

...preddiplomskog studija Naftnog rudarstva za ak. god. 2018/2019 - Ljetni semestar:

...preddiplomskog studija Naftnog rudarstva za ak. god. 2018/2019 - Zimski semestar:

1. Semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Engleski jezik 
Ne
2.0301
Matematika 1 
Ne
6.5901
Nacrtna geometrija 
Ne
5.0601
Osnove mineralogije i petrologije 
Ne
7.5901
Osnove računalstva i programiranje 
Ne
5.0601
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 
Ne
0.0301
Uvod u geotehnologiju 
Ne
4.0451

2. Semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Fizika 
Ne
5.0602
Kemija 
Ne
6.5902
Matematika 2 
Ne
6.5902
Nacrtna geometrija s računalnom grafikom 
Ne
5.0602
Opća geologija 
Ne
5.0602
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 
Ne
0.0302
Znanost, tehnika i društvo 
Ne
2.0302

3. Semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Elektrotehnika 
Ne
5.5603
Mehanika 1 
Ne
5.0603
Mehanika fluida 
Ne
5.0603
Tehnika izrade bušotina 1 
Ne
5.0743
Termodinamika 
Ne
5.5753
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 
Ne
0.0303

Izborni predmeti 3

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Statistika 
Ne
4.0603
Engleski jezik 2 
Ne
4.0603

4. Semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Bušotinska karotaža 
Ne
5.0744
Geologija ležišta fluida 
Ne
4.0594
Ljetna praksa 
Ne
4.0754
Mehanika 2 
Ne
4.0604
Osnove strojarstva 
Ne
5.0754
Otpornost materijala 
Ne
4.0604
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 
Ne
0.0304

Izborni predmeti 4

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Osnove sigurnosti na radu 
Ne
4.0454

5. Semestar

Obavezni predmeti 5

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Bušenje 1 
Ne
5.5745
Bušotinski fluidi 1 
Ne
5.0605
Opremanje i održavanje bušotina 1 
Ne
5.0595
Osnovna svojstva ležišnih stijena i fluida 
Ne
5.0595
Proizvodnja nafte i plina 1 
Ne
5.5745

Izborni predmeti 5

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Ispitivanja u bušotini 
Ne
4.0605
Gospodarenje plinovima 1 
Ne
4.0605

6. Semestar

Obavezni predmeti 6

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Automatizacija 
Ne
5.0596
Ekonomika naftnog rudarstva 
Ne
4.5606
Razrada ležišta fluida 
Ne
5.5756
Sabiranje i transport nafte i plina 1 
Ne
5.0746
Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu 
Ne
5.0596
Završni rad 
Ne
5.006