Ispitivanja u bušotini

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelj: dr. sc. doc. Vladislav Brkić

Izvođač: dr.sc. doc. Sonja Koščak Kolin

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA

Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stećenog znanja u širem rješavanju problema iz područja ispitivanja proizvodnih bušotina, kao i sposobnost integriranja znanja i donošenja samostalnih zaključaka u novim situacijama povezanim s područjem studiranja.

PREDAVANJA
P1 Uvod
P2 Statusi proizvodnih bušotina i načini njihova proizvodnog opremanja
P 3 Vrste proizvodnih mjerenja u bušotini
P 4 Mjerenja temperature
P 5 Mjerenja porasta tlaka i testovi primanja sloja (injektivnost)
P 6 Mjerenja uz korištenje radioaktivnih obilježivača
P 7 Ispitivanja proizvodnih bušotina korištenjem dubinskih mjerača protoka
P 8 Mjerenja u bušotine uz pomoć zvuka i optičkm vlaknima
P 9 Mjerenja kod proizvodnje nafte dubinskim sisaljkama
P 10 Mjerenje kvalitete cementnog kamena iza kolone zaštitnih cijevi
(hermetičnost)
P 11 Kombinirana proizvodna ispitivanja bušotina
P 12 Proizvodno ispitivanje bušotine na ušću
P 13 Oprema za ispitivanje bušotina

VJEŽBE

Zadaci iz hidrodinamičkih mjerenja u bušotini i iz ispitivanja proizvodnosti na površini

ISHODI UČENJA
1. Opisati parametre kojima se regulira proizvodnost bušotine, objasniti utjecaj oštećenja u pribušotinskoj zoni na proizvodnost bušotine
2. Objasniti vrste ispitivanja (mjerenja) u bušotini
3. Interpretirati rezultate mjerenja u bušotini
4. Objasniti vrste ispitivanja bušotine na ušću
5. Prezentirati opremu za ispitivanje u bušotini i na površini bušotine.

OBVEZE STUDENTA
Uvjeti za potpis su redovito pohađanje nastave i vježbi (80%), te izrada seminarskog rada.

NAČIN POLAGANJA ISPITA
Prezentacija pozitivno ocjenjenog seminarskog rada, a konačnoj studentovoj ocjeni se pribraja znanje pokazano odgovorima na usmenom dijelu ispita iz svih cjelina predavanja.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
SPE Monograph volume 14 (1990)Obavezna
Cased Hole log Interpretation, Principles/Applications, Schlumberger, 1989Neobavezna
Neobavezna
 

Nastava

5. semestar - izvanredni predmet studija Naftno rudarstvo

NAVIGACIJA