Ispitivanja u bušotini

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić, dipl. ing.


Izvođači: doc. dr. sc. Sonja Koščak Kolin, dipl. ing. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA

Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stećenog znanja u širem rješavanju problema iz područja ispitivanja proizvodnih bušotina, kao i sposobnost integriranja znanja i donošenja samostalnih zaključaka u novim situacijama povezanim s područjem studiranja.

PREDAVANJA
P1 Uvod
P2 Statusi proizvodnih bušotina i načini njihova proizvodnog opremanja
P 3 Vrste proizvodnih mjerenja u bušotini
P 4 Mjerenja temperature
P 5 Mjerenja porasta tlaka i testovi primanja sloja (injektivnost)
P 6 Mjerenja uz korištenje radioaktivnih obilježivača
P 7 Ispitivanja proizvodnih bušotina korištenjem dubinskih mjerača protoka
P 8 Mjerenja u bušotine uz pomoć zvuka i optičkim vlaknima
P 9 Mjerenja kod proizvodnje nafte dubinskim sisaljkama
P 10 Mjerenje kvalitete cementnog kamena iza kolone zaštitnih cijevi
(hermetičnost)
P 11 Kombinirana proizvodna ispitivanja bušotina
P 12 Proizvodno ispitivanje bušotine na ušću bušotine
P 13 Oprema za ispitivanje bušotina

VJEŽBE

Zadaci iz hidrodinamičkih mjerenja u bušotini i iz ispitivanja proizvodnosti na površini

ISHODI UČENJA
1. Opisati parametre kojima se regulira proizvodnost bušotine, objasniti utjecaj oštećenja u pribušotinskoj zoni na proizvodnost bušotine
2. Objasniti vrste ispitivanja (mjerenja) u bušotini
3. Interpretirati rezultate mjerenja u bušotini
4. Objasniti vrste ispitivanja bušotine na ušću
5. Prezentirati opremu za ispitivanje u bušotini i na površini bušotine.

OBVEZE STUDENTA
Uvjeti za potpis su redovito pohađanje nastave i vježbi (80%), te izrada seminarskog rada.

NAČIN POLAGANJA ISPITA
Prezentacija pozitivno ocjenjenog seminarskog rada, a konačnoj studentovoj ocjeni se pribraja znanje pokazano odgovorima na usmenom dijelu ispita iz svih cjelina predavanja i/ili pismenim testiranjem (Merlin-test).

 

Obavezna literatura:1. Hill, A.D. (): Production Logging-Theoretical and interpretive elements, SPE Monograph volume 14 (1990)
Preporučena literatura:1. Cased Hole log Interpretation, Principles/Applications, Schlumberger, 1989
2. Smolen, J.J. (): Cased hole and production log evaluation (1989)

 

Ishodi učenja: