Alternativne metode eksploatacije

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje sa alternativnim metodama eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA: Poznavanje tehnologije i metoda podzemnog uplinjavanja ugljena. Znanje o utjecajnim faktorima na mogućnost provođenja postupka podzemnog uplinjavanja ugljena. Poznavanja metoda i tehnologija dobivanja otapanjem ležišta soli i metala. Poznavanje metoda dobivanja metalnih ležišta bioizlučivanjem djelovanjem mikrorganizama.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1 Pregled i sadržaj kolegija, Literatura, uvjeti izvođenja nastave, Uvod u podzemno uplinjavanje ugljena
V1
P2 Ugljen - postanak, geneza, sastav, petrografska građa, vrste ugljena, klasifikacije, analize, uporaba
V2 Teme 1. seminarskog rada
P3 Uplinjavanje ugljena, Metode podzemnog uplinjavanja ugljena
V3 Status podzemnog uplinjavanja ugljena u svijetu
P4 Podzemno uplinjavanje ugljena Povezivanje bušotina, Parametri uticajni na PUU
V4 Mogućnosti izvedbe podzemnog uplinjavanja na ležištima ugljena u Hrvatskoj
P5 Podzemno uplinjavanje ugljena - Status podzemnog uplinjavanja ugljena u svijetu, Rezime
V5 Otplinjavanje ležišta ugljena
P6 Dobivanje otapanjem - uvod
V6 Izlaganje seminarskih radova
P7 Dobivanje otapanjem evaporitnih ležišta Alkalna evaporitna ležišta, Dobivanje otapanjem topivih evaporita, Dobivanje otapanjem nepropusnih evaporita
V7 Izlaganje seminarskih radova
P8 Dobivanje otopanjem in situ - Dobivanje otapanjem in situ ležišta bakra, Izlučivanje iz otopine (Solvent extraction)
V8 1. kolokvij
P9 Dobivanje otapanjem in situ ležišta urana - Geološke prilike ležišta urana, Kemizam otapanja urana
V9
P10 Dobivanje otapanjem bunarima - Sheme bunarske mreže
V10
P11 Ekonomičnost dobivanja otapanjem, Bioizlučivanje
V11
P12 Tehnologija eksploatacije krutih mineralnih sirovina bušotinama
V12 Teme 2. seminarskog rada
P13 Bušotinska eksploatacija urana
V13 Izlaganje seminarskih radova
P14 Bušotinska eksploatacija boksita
V14 Izlaganje seminarskih radova
P15 Bušotinska eksploatacija mangana
V15 2. kolokvij

OBVEZE STUDENATA:

 

Obavezna literatura:1. Literatura dostupna na web stranicama RGN-fakulteta
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: